Brief

Softwaremyte i patentafstemning holder ikke

Software patenter

Resume Det er en myte, at den europæiske patentreform ikke vil komme til at berøre software, som det er blevet hævdet i den offentlige debat. Flere af de patentansøgninger, som Det Europæiske Patentkontor (EPO) hvert år modtager, er allerede møntet på forskellige typer af computerrelaterede opfindelser, hvor nogle tenderer til software.

Grænsen for, hvad der må udstedes patenter på, er dog sløret, viser Tænketanken EUROPA´s analyse.
 
På den anden side er det heller ikke korrekt, når nej-sigere hævder, at den europæiske patentreform og den nye europæiske patentdomstol kan åbne en glidebane. Tværtimod taler meget for, at reformen faktisk kan føre til en strammere fortolkning end den, der hidtil er lagt til grund i Det Europæiske Patentkontor.

Både i Danmark og EU er der nemlig bred enighed blandt politikere og regeringer om, at man ikke ønsker patenter på rene softwareopfindelser, og en fælles patentdomstol kan være med til at skabe den juridiske klarhed, der alt andet lige mangler i dag.

Hovedkonklusioner
  • Risikoen for softwarepatenter i Danmark bliver hverken større eller mindre ved et ja til patentdomstolen. Det Europæiske patentkontor har allerede godkendt mange computerrelaterede patenter med software i.
  • Frygten for, at patentdomstolen kan føre til en løsere praksis i forhold til softwarepatenter er overdrevet og bygger mere på fornemmelser og følelser end fakta.
  • Der mangler i dag klarhed om fortolkningslinjen i Det Europæiske Patentkontor mht. softwarepatenter, men meget tyder på, at den nye europæiske patentdomstol vil være med til at lægge en klarere linje.
  • En tredjedel af de computerteknologiske patenter kommer fra USA og Kina. Europa oplever et globalt pres for at tillade flere softwarerelaterede patenter. Med en ny fælles patentdomstol får EU-landene bedre muligheder for at dæmme op over for den kinesiske og amerikanske linje med at acceptere softwarepatenter.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.