Notat

Sådan kan virksomheder ruste sig til no deal Brexit

Danske virksomheder bør forberede sig på hårdt Brexit

Resume Risikoen, for at Storbritannien 29. marts 2019 træder ud af EU uden en udtrædelsesaftale, er stor. Den danske regering og erhvervsorganisationer har derfor optrappet indsatsen for at informere borgere og virksomheder om, hvordan de ruster sig til et eventuelt no deal-Brexit.
 
Det er vigtigt, at virksomheder med aktiviteter i Storbritannien allerede nu forbereder sig på, at forhandlingerne mellem EU og briterne kan ende uden et resultat. Virksomheder bør jo før jo bedre tage stilling til spørgsmål om forsyningskæder, eksisterende kontrakter, hindringer for den fri bevægelighed, virksomheders it-systemer og persondatahåndtering. Sådan lyder anbefalingerne fra Europa-Kommissionen, den danske regering samt flere erhvervsorganisationer.
 
Hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale, bliver virksomheder mødt med told og ikke-toldmæssige barrierer fra den ene dag til den anden. Der vil ikke være nogen overgangsperiode, og en fremtidig handelsaftale vil have lange udsigter. Det forventes dog samtidig, at man kan nå til enighed om kriseaftaler på få, udvalgte områder for at afbøde de øjeblikkelige konsekvenser. Det gælder f.eks. ift. luftfart, levering af medicin til Storbritannien og bilaterale aftaler om at sikre herboende EU-borgers rettigheder i Storbritannien (og omvendt).

Hovedkonklusioner
  • Danske virksomheder bør allerede nu tage forholdsregler og forberede sig på at Brexit-forhandlingerne kan ende i et no deal-scenarie.
  • Virksomhederne bør grundigt overveje, hvordan de vil forholde sig til udsving i valutakursen, begrænsninger i den fri bevægelighed af varer, personer og tjenesteydelser, forskellig regulering og fremtidig finansiering.
  • Undersøgelser viser, at de fleste store virksomheder i en række EU-lande har forberedt sig på forskellige Brexit-scenarier. Det er mere uklart, hvorvidt små og mellemstore virksomheder er forberedte.
  • Hvis Storbritannien træder ud af EU uden en udtrædelsesaftale og en overgangsperiode, vil virksomheder blive mødt med told og ikke-toldmæssige barrierer.
  • Kontrakter med britiske modparter, der løber efter Brexit, bør gås efter i sømmene. Der kan allerede nu søges afklaring mht. lovvalg, dvs. hvilket lands love, der skal finde anvendelse efter Brexit, i tilfælde af tvister.
  • Data- og it-systemer skal forberedes til at kunne håndtere handelsbarrierer, told og moms. Det gælder især for virksomheder, der ikke på nuværende tidspunkt handler med tredjelande.
  • Virksomheder bør nu overveje, hvordan de bevarer deres konkurrencedygtighed, såfremt Brexit fører til en afdæmpning af det britiske privatforbrug. De kan f.eks. overveje at udvide til nye markeder, innovere deres produkter for at adskille sig fra billigere konkurrenter og reducere produkt/serviceomkostninger.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.