Kommentar

Sådan bør EU's mikrochip-tiltag gribes an

Denne kommentar blev bragt i Børsen d. 16. december 2021

Mikrochip er ved at erstatte olien som en helt central komponent i verdensøkonomien, og manglen på dem har i 2021 forsinket det økonomiske opsving, ikke mindst i Tyskland hvor bilindustriens produktion i august lå 58 pct. under produktionen i december 2019. Men ingen af verdens ti største mikrochipvirksomheder er fra EU. De er i høj grad koncentreret i USA, Sydkorea, Taiwan og Japan.

Det fik i september kommissionsformand Ursula von der Leyen til at love et EU-mikrochiptiltag, der skal fremme investeringer i mikrochipforskning, -udvikling og -produktion, så EU’s andel af den globale mikrochipproduktion kan øges fra 10 til 20 pct. i 2030.

Tiltaget bakkes op af EU’s medlemslande og er et led i EU’s forsøg på at skabe såkaldt digital suverænitet og strategisk autonomi i en verden, hvor USA, Kina, Japan og andre store lande hjemtager strategiske dele af den globale industriproduktion.

Det skyldes både coronakrisens afsløring af sårbarhed over for manglende leveringer af forsyninger, men også den stigende “kolde krig” mellem USA og Kina. Det er dog langt fra enkelt – eller billigt – at løse EU’s mangel på mikrochip, men det nye tiltag bør bestå af følgende tre elementer:

Det første element: Støtte fra nationale og EU’s budgetter herunder EU’s Genopretningsfond skal kombineres med åbenhed og klare regler om anvendelsen af statsstøtte.

Det andet element: Deltagelse i samarbejdet for andre lande end de store EU-lande, og for små og mellemstore virksomheder. Kommissionen er ifølge Margrethe Vestager på vej med tiltag i denne retning, ligesom Vestager har foreslået et samarbejde om mikrochip med USA med henblik på at sikre åbenhed omkring forsyningskæderne og undgå et statsstøtteræs mellem USA og EU.

Det tredje element: Endelig kan det overvejes at indgå aftale med en af de store mikrochipproducenter om at etablere en højteknologisk udvikling og produktion af mikrochip i EU, ligesom sydkoreanske Samsung vil gøre med en mikrochipfabrik i Texas til 17 mia. dollar, der er klar til brug i 2024.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.