Brief

Retsforbeholdet gør det svært for virksomheder at inddrage gæld

Resume 15. maj 2014 vedtog Europaparlamentet og Kommissionen en kontosikringsprocedure til hjælp for europæiske virksomheder, som har haft svært ved at inddrive deres gæld fra skyldnere i et andet EU-land. Reglerne skal sikre, at en skyldner ikke undlader at betale sin gæld ved at flytte sine midler mellem flere konti.

Det danske retsforbehold forhindrer imidlertid, at danske virksomheder kan benytte sig af proceduren. Det betyder, at det vil være dyrere, langsommeligt og mere besværligt for danske virksomheder at inddrive gæld i et andet EU-land, fordi de er nødt til at anlægge sag hos en lokal domstol med hjælp fra en lokal advokat. Imens kan skyldneren flytte sin konto til et tredje land, hvorefter processen starter forfra.

Hurtig og billig gældsinddrivelse er særligt vigtigt for små og mellemstore virksomheder, da de lettere ender i likviditetsklemmer, hvis de ikke betales til tiden.

Det er tvivlsomt, om Danmark vil kunne få en parallelaftale med EU på inkassoområdet, fordi vi tidligere har fået afslag på en aftale på konkursområdet. Danske virksomheder kan derimod få adgang til kontosikringsproceduren, hvis retsforbeholdet afskaffes eller erstattes af en såkaldt tilvalgsordning.

Hovedkonklusioner
  • På grund af retsforbeholdet er danske virksomheder dårligere stillet end andre europæiske virksomheder, når de vil inddrive gæld i andre EU-lande. Det giver andre europæiske virksomheder en konkurrencefordel.
  • Danske virksomheder kunne drage fordel af EU’s nye kontosikringsregler, forordning 655/2014, der gør det muligt for kreditorer at opnå kontosikringskendelse for deres tilgodehavender på konti inden for EU.
  • Det er ikke mindst små og mellemstore virksomheder, som er udfordret af ikke at være omfattet EU’s regler, da det kan være omkostningsfuldt at hyre lokale advokater og inkassofirmaer.
  • Danske virksomheder kan få adgang til kontosikringsproceduren, hvis retsforbeholdet afskaffes eller erstattes af en såkaldt tilvalgsordning.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.