Brief

Retsforbehold gør det svært at få penge retur

Svært at få penge retur på grund af retsforbehold

Resume EU-borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver fælles regler at beskytte forbrugerne, hvis varerne ikke lever op til forventningen. Den fælles europæiske småkravsprocedure sikrer effektiv behandling i køberens eget land, hvis en køber ønsker at få pengene for en vare retur.

Med en ny revision af reglerne vil EU udvide beløbsgrænsen og definitionen af grænseoverskridende handel. Revisionen har til formål at gøre det nemmere for borgere og små virksomheder at få deres penge retur.

Men Danmark står som det eneste EU-land uden for reglerne på grund af retsforbeholdet, og danske forbrugere og virksomheder er derfor dårligere stillet, når de handler i andre EU-lande.

Hovedkonklusioner
  • Med småkravsproceduren har EU indført fælles regler for tilbagebetaling af mindre beløb. Det sikrer forbrugere og virksomheder, når de handler på tværs af EU-landene.
  • Danmark er ikke omfattet reglerne på grund af retsforbeholdet.
  • De eksisterende regler har haft begrænset succes, og få borgere har benyttet sig af dem.
  • Kommissionen har derfor fremsat et forslag til at ændre reglerne, som vil gøre det nemmere at benytte småkravsproceduren.
  • Ændringerne i det nye forslag vil betyde, at konsekvenserne ved at stå udenfor kan blive mere mærkbare for danske forbrugere og virksomheder.  

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.