Notat

Nedtælling til EU-Afrika-topmødet

European Union, 2021 Copyright

Resume Med Kommissionens ”Global Gateway” initiativ fra december 2021 har EU kastet sig ind i kampen mod Kinas Silkevejsprojekt kaldet BRI (Belt and Road Initiativet) i bl.a. Afrika. Initiativet er en del af bagtæppet for det sjette EU- Afrika topmødet, der efter planen skal afholdes 17.-18. februar 2022 i Bruxelles.

EU har særligt store interesser på det afrikanske kontinent mht. at fremme demokratisk og bæredygtig udvikling kombineret med et behov for forsyningssikkerhed af vigtige råstoffer samt lige adgang til eksportmarkeder og deltagelse i store strategiske udviklingsprojekter.

Kinas problemer med mange BRI-lån burde give EU gode muligheder i ”bistandskonkurrencen” med Kina på det afrikanske kontinent. Der er dog behov for en mere koordineret EU-indsats og vilje til en særlig hurtig og risikovillig indsats inden for en række strategiske projekter for at holde Kina ude og Europa inde.

Global Gateway initiativet kan være begyndelsen til udvikling af en sådan fælles ramme. Topmødet mellem EU-Afrika den 17.-18. februar 2022 giver et første fingerpeg om potentialet og vil også kunne åbne for nye, fremadrettede ideer.

Kinas store brug af långivning i Afrika præsenterer muligheder for EU

Figur 1 viser, at Kina kun i begrænset omfang leverer officiel udviklingsbistand (ODA), der indebærer et gaveelement i visse tilfælde helt op 45%. I stedet anvender Kina hyppigere overførsler med en mere kommerciel og forpligtende natur, hvilket hører under Other Official Flows (OOF). Disse overførsler inkluderer lån, der kan være relativt højt forrentede i størrelsesordenen 6% p.a. Der kan endvidere ofte være knyttet hårde betingelser til lånene, specielt hvis landene ikke kan betale renter og afdrag til tiden.

I modsætning hertil vil en betydelig del af EU’s midler under ”Global Gateway” være gavebistand eller lavtforrentede og længerevarende lån kombineret med muligheder for udskydelse af tilbagebetaling af renter og/eller afdrag baseret på aftaler indgået i Paris klubben. Figur 3 viser, at netop mere favorable lån kan være konkurrencedygtige i Afrika, hvor mange lande oplever voksende gæld til Kina.

Kinas lån til Afrika falder samtidigt med, at EU forbereder EU-Afrika topmåde i februar 2022

Kina har især vist risikovillighed over for udviklingslande som råder over råstoffer, hvilket Kina er særligt interesseret i at få adgang til. I Afrika har det ledt til store kinesiske lån til lande som Angola og Mozambique. Kina tegner sig således, ifølge Angolas Centralbank, for hele 45% af landets statslige udenlandsgæld på 49 mia US dollars. Kina har dog siden 2016 reduceret deres långivning til afrikanske lande, som figur 7 viser. Udviklingen tyder på, at Kina kan have erkendt, at den hidtidige lånepolitik i Afrika har medført større tab og mindre politisk gevinst end forventet.

Kinas problemer i mange afrikanske lande giver EU en mulighed for at styrke sit samarbejde med Afrika. Det gælder ikke mindst gennem en øget og bedre koordination af EU bistandsindsats. Der er behov for en ny fælles ramme for EU's bistandspolitik med sigte på at tage konkurrencen op med Kinas BRI (Belt and Road Initiative).

Se flere figurer i notatet.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.