Kommentar

Mistillid forsinker fælles EU-produkt­krav, der ville give europæiske virksom­heder et stort forspring

Denne kommentar blev bragt i Børsen d. 18. marts 2022. 

“Den, der ejer standarderne, ejer markedet,” sagde grundlæggeren af industrikoncernen Siemens, Werner von Siemens, tilbage i midten af 1800-tallet – og det gælder fortsat. Nu vil EU-Kommissionen med et nyt forslag gøre EU’s standarder til en løftestang for øget global EU-indflydelse. EU skal tage kampen op mod især Kina, der over de senere år har tilkæmpet sig en stadig mere dominerende rolle i de internationale standardorganisationer.

En produktstandard er en teknisk beskrivelse af de krav, et bestemt produkt skal leve op. Hvis EU hurtigt og effektivt kan få vedtaget standarder, både internt i EU og internationalt, der passer til EU-virksomhedernes behov, så giver det disse virksomheder et forspring i afsætningen. Andre landes virksomheder må så tilpasse sig disse standarder, og det koster tid og penge.

Desværre fungerer arbejdet i EU med vedtagelsen af de harmoniserede EU-standarder langtfra hurtigt og effektivt. Alle EU-landene er grundlæggende enige i kommissionens målsætning om at styrke EU’s globale rolle på standardområdet. Men det interne EU-standardarbejde er præget af mistillid mellem Kommissionen og de deltagende virksomheder, organisationer og medlemslande. Resultatet er store forsinkelser.

Et massivt flertal af medlemslandene – med Danmark i spidsen – har i de seneste år prøvet at rette op på problemerne, som efter deres opfattelse i høj grad er begrundet i en alt for omfattende, detaljeret og tidskrævende indblanding fra Kommissionens side i standardprocessen. Løses disse problemer ikke, er der en risiko for at mange virksomheder helt vender ryggen til deltagelse i EU’s standardarbejde, og det er virksomhederne, der i høj grad har den nødvendige tekniske viden.

Der er nu behov for politiske beslutninger i Rådet for Industri og Indre Marked, der kan sikre, at Kommissionen konstruktivt bidrager til en bedre og hurtigere vedtagelse af de harmoniserede EU-standarder, som efterspørges på markedet. Det europæiske standardiseringssystems globale rolle skal styrkes som foreslået af Kommissionen, men en vigtig forudsætning herfor er, at EU’s egen standardproces fungerer mere koordineret og effektiv, og her skal Kommissionen lytte mere til deltagerne fra medlemslandene.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.