Notat

Milliondyre Brexit-forberedelser er kun toppen af isbjerget

Resume Danske virksomheder, organisationer og myndigheder har brugt millioner på at forberede sig på Brexit bl.a. i form af nye ansættelser, faciliteter og information. Det viser en kortlægning med 24 eksempler på konkrete forberedelser, som Tænketanken EUROPA har lavet. Disse nedslag er dog kun toppen af isbjerget, da den gennemgående melding fra relevante aktører er, at omfanget af deres Brexit-forberedelser er så godt som umulig at afgrænse til enkelte medarbejdere eller afdelinger. Arbejdet trækker store veksler bredt i organisationerne, og selv om der er ansat nye medarbejdere i direkte relation til at forberede Brexit, så omfatter dette arbejde i virkeligheden langt flere medarbejdere end eksemplerne her dækker over.

Toldstyrelsen har ansat 42 nye toldere og sagsbehandlere, Fødevarestyrelsen har ansat mindst seks medarbejdere og har flere på vej, og Esbjerg Havn bygger nye lokaler med plads til 12 nye toldere som direkte konsekvens af udsigten til Brexit. Det er blot nogle få eksempler.

Mens omkostninger til de danske forberedelser fortsat regnes i millioner af kroner, så har de britiske skatteydere betalt milliarder for at blive klar til Brexit. Det anslås, at det britiske embedsværk er vokset med ca. 22.000 stillinger siden Brexit. Beregninger viser, at den britiske stat har brugt 6,3 milliarder pund på forberedelser. Her kan dog meget vel – som i Danmark – være tale om toppen af isbjerget.

Hovedkonklusioner
  • I Danmark er forberedelserne til Brexit i fuld gang hos virksomheder, organisationer og myndigheder, der har brugt millioner på at gøre sig klar i form af nye ansættelser, nye faciliteter og informationskampagner.
  • Omfanget af forberedelserne er dog svære at gøre op, og det reelle ressourceforbrug er efter alt at dømme meget større end dette notat viser, da arbejdet med at blive klar forgrener sig vidt hos de berørte aktører.
  • Nogle aktører har oprettet nye stillinger, andre har flyttet eksisterende medarbejdere til Brexit-relaterede stillinger, men som oftest er der tale om omprioriteringer i det daglige arbejde. Brexit-forberedelserne betyder, at andre arbejdsopgaver må vente eller slet ikke løftes.
  • Toldstyrelsen har ansat 42 nye toldere og sagsbehandlere og Fødevarestyrelsen har ansat seks medarbejdere og har flere på vej i tilfælde af et no deal-Brexit. Esbjerg Havn har bygget nye lokaler med plads til 12 nye toldere som direkte konsekvens af udsigten til Brexit.
  • De fleste steder tager forberedelserne udgangspunkt i et no deal-scenarie, så man er forberedt på den værst tænkelige situation.
  • I Storbritannien berører Brexit-forberedelserne alle områder af centraladministrationen. Det britiske embedsværk er samlet set vokset med 22.180 fuldtidsstillinger siden Brexit-afstemningen. Af disse arbejder 16.188 embedsmænd i stilllinger med relation til Brexit.
  • Centraladministrationen har oprettet to nye ministerier, som har ansvaret for at koordinere Brexit-forberedelserne og varetage Storbritanniens handelspolitiske interesser. Tilsammen beskæftiger de i dag ca. 2.540 fuldtidsmedarbejdere.
  • Minister Michael Gove, som har ansvaret for Brexit-planlægningen, har fremlagt planer om en omrokering af 2.000 embedsmænd i tilfælde af et no deal-Brexit, som skal sikre øget kapacitet i særligt udsatte ministerier og afdelinger med ansvar for transport, miljø, fødevare og landbrug samt told.
  • Institute for Government har opgjort, at Brexit-forberedelserne løber op i 6,3 milliarder pund, mens de reelle omkostninger forventes at være væsentligt højere.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.