Notat

Lav vækst i EU kalder på flere investeringer

EU investeringer

Resume Europa-Kommissionen forventer i deres økonomiske prognoser fra november et fald i væksten i euroområdet og EU i de næste to år til under 1,5 pct. om året. Risikoen for en yderligere afmatning eller en tilbagegang i økonomien er klar.

Dermed er flere års fremgang i vækst og beskæftigelse med faldende arbejdsløshed og forbedringer af de offentlige finanser i fare for at stoppe. Trods fremgang i alle lande har lande som Grækenland, Spanien, Italien og Frankrig stadig meget høj arbejdsløshed og høj offentlig gæld. Et tilbageslag kan derfor reducere den nyligt vundne økonomiske stabilitet og puste til politiske konflikter i medlemslandene.

Danmark har en robust økonomi, men vi er stærkt forbundet med EU’s indre marked, som dansk økonomi i høj grad følger i med- og modgang. Derfor risikerer Danmark trods robustheden at blive hårdt ramt af en lavere vækst i resten af EU og især i Tyskland og euroområdet.

For at sikre investeringer i infrastruktur og grøn omstilling de næste to år og fremover vil det give mening, at lande som Tyskland og Holland – men også Danmark – medvirker til at stabilisere fortsat vækst ved en yderligere finanspolitisk lempelse, også for at støtte pengepolitikken, som er ved at have udtømt sine muligheder for at stimulere europæisk økonomi.

Hovedkonklusioner
  • Kommissionen forventer et fald i den økonomiske vækst i EU fra godt 2 pct. i 2018 til under 1.5 pct. i 2021 Arbejdsløsheden vil dog stadig falde.
  • Afmatningen i vækst og beskæftigelse skyldes usikkerhed om internationale handelskonflikter, Brexit og en afmatning i især tysk industri.
  • Kommissionen udelukker ikke yderligere afmatning eller en tilbagegang. Det kan ramme den økonomiske og politiske stabilitet i flere EU-lande.
  • Fra 2015-18 har der været en generel forbedring af den økonomiske situation i euroområdet og EU. Det har affødt et fald i arbejdsløsheden og ført til en forbedring af de offentlige finanser.
  • Rentespændet til de tyske statsgældspapirer er indsnævret som et tegn på større finansiel stabilitet i euroområdet. Alligevel er der stadig meget høj arbejdsløshed i lande som Grækenland, Spanien, Italien og Frankrig. Hertil kommer høj offentlig gæld.
  • Trods en robust økonomi vil Danmark blive ramt af afmatningen i EU, ligesom en eventuel forværring af udsigterne for især tysk industri risikerer at ramme dansk eksport og beskæftigelse hårdt. Landene i EU’s indre marked aftager over 80 pct. af dansk eksport af varer og tjenester.
  • For at undgå en yderligere afmatning eller en tilbagegang i europæisk økonomi vil det være hensigtsmæssigt, at lande som Tyskland og Holland, men også Danmark er klar til at støtte deres og EU’s økonomi i form af yderligere offentlige investeringer – især i grøn omstilling og infrastruktur.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.