Notat

Kapløbet om mikrochips - Er EU's drøm om digital førertrøje en illusion?

Foto: Europa-Kommissionen

Resume Europas og dansk erhvervsliv savner i den grad mikrochips. Det gælder ikke mindst bilindustrien men også virksomheder inden for den grønne omstilling. Under coronakrisen har adgang til mikrochips udviklet sig til et geopolitisk kapløb, som påvirker regioners vækstmuligheder. EU er langt bagud i forhold til USA, Sydkorea, Taiwan og Japan. I november 2021 har Kommissionen sat som mål at sikre en fordobling og en opgradering af mikrochip-produktionen i EU frem til 2030. Men det er i uklart, om målet kan nås. Målindfrielsen vil primært afhænge af tre ting: økonomisk støtte, indgåelse af handelspolitiske alliancer med andre regioner og EU’s sikkerhedspolitiske overvejelser.

I lyset af manglen på mikrochips globalt og i særdeleshed for den europæiske bilindustri annoncerede kommissionsformanden i  sin State of the Union tale den 15. september i år ”… There is no digital without chips. And while we speak, whole production lines are already working at reduced speed - despite growing demand - because of a shortage of semi-conductors. We will present a new European Chips Act “. Kommissionsformanden placerer dermed EU’s produktion af mikrochips centralt i sin strategi om en digital omstilling for EU og som led i at øge EU’s konkurrenceevne og EU’s digitale suverænitet.

Dette notat beskriver de muligheder og udfordringer EU har for at kunne etablere en europæisk chipproduktion. Se hele notatet på denne side.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.