Notat

Kan Kommissionens Chips Act sikre levering af mikrochip til Europa?

Resume Kommissionen har den 8. februar 2022 præsenteret sin EU Chips Act, som skal fordoble EU’s andel af den globale chipproduktion fra 10 pct. til 20 pct. i 2030. Forslaget skal åbne for samarbejde mellem medlemslande og virksomheder i EU samt i andre lande for at etablere forskning, udvikling og produktion af avancerede mikrochip i EU. Forslaget åbner for statsstøtte til produktion af chip og for i nødstilfælde at reservere mikrochip produceret i EU til EU- virksomheder.

Etablering af mikrochip-produktion kræver store investeringer og “know-how”. Kommissionen forestiller sig, at medlemslande og virksomheder samarbejder via et formaliseret samarbejde om mikrochip, godkendt af Kommissionen, som også godkender den nødvendige statsstøtte til etablering af produktion af chip. Kommissionen har gjort regler om statsstøtte til projekterne mere enkle og åbne og vil sørge for bedre adgang også for små- og mellemstore virksomheder.

Medlemslandene har i det Europæiske Råd bakket op om at fremme en chipproduktion i EU, men deres reaktion på forslaget, herunder forslaget om i nødstilfælde at reservere EU-chip til virksomheder i EU, er usikker. Forslaget kan føre til interne konflikter i EU om, i hvilke lande produktionen skal etableres og til eksterne handels- og sikkerhedspolitiske konflikter, for eksempel hvis aftaler laves med taiwanesiske virksomheder.

Hovedkonklusioner
  • Kommissionens forslag skal ses i lyset af den øjeblikkelige mangel på chip til produktion af biler m.m. samt af EU’s stadigt faldende andel af den globale chip-produktion. Forslaget kan ikke afhjælpe den øjeblikkelige mangel på chip, men det kan bidrage til en opbygning af ny kapacitet til forskning og produktion af mikrochip og dermed til at øge EU’s generelle teknologiske kapacitet.
  • Teknologikrigen mellem USA og Kina har accelereret tendensen til hjemtagning af chip- produktion og øget villigheden til at støtte produktionen af chip med offentlige midler globalt.
  • Der er for brug for offentlig støtte, hvis EU skal sikre sig sofistikerede chip i fremtiden samt skabe et samarbejde omkring udvikling og brug af sofistikerede chip i EU til kunstig intelligens, kvantecomputere og 5G. Den støtte må ydes under kontrollerede former.
  • I den forbindelse er et samarbejde med store chip-producenter fra USA og Asien om etablering af produktionsfaciliteter i EU en mulighed, hvilket vil kræve store offentlige tilskud for at matche støtten i resten af verden, især i Asien.
  • Udover statsstøtte vil der være brug for samarbejde om at sikre mere åbne og sikre forsyningskæder for mikrochip. Et forslag herom fra Margrethe Vestager er velkomment.
  • Forslaget vil udover konflikter mellem medlemslande om placering af produktionsfaciliteter medføre risiko for handels- og sikkerhedspolitiske konflikter. Et samarbejde med USA er en mulighed, som Kommissionen arbejder på i øjeblikket, men andre dele af verden bør ikke udelukkes. Samarbejde med Taiwan eller taiwanesiske virksomheder kan dog føre til konflikter med Kina.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.