Notat

Handelsaftale med Japan er godt nyt for Danmark

EU's handelaftale med Japan kan gavne Danmark

Resume Mens USA har trukket sig tilbage som førende i den globale handel, viser den nye handelsaftale mellem EU og Japan en bemærkelsesværdig udvikling på den internationale handelspolitiske scene. EU og Japan udgør tilsammen 28 pct. af den globale økonomi, og studier viser, at handlen mellem EU og Japan kan vokse med op mod en tredjedel som følge af aftalen. Aftalen understreger, at EU er villig til at gå foran og forme rammerne for fremtidens handel.
 
Handelsaftalen dækker områder som er politisk sensitive og traditionelt svære at blive enige om. Det gælder f.eks. landbrug og fødevarer, hvor den danske fødevareeksport til Japan kan forventes at stige betydeligt. Det gælder især eksport af dansk svinekød, som japanerne aftager store mængder af.
 
Et centralt område i aftalen er bilindustrien, hvor gensidige handelsbarrierer fjernes. EU og Japan vil også kordinere den fremtidige regulering af bilindustrien, hvilket kan få afgørende betydning globalt, da de to økonomier tilsammen udgør en stor del af verdens bilindustri. Med aftalen kan EU således få en ledende rolle i udviklingen af nye standarder og regulering på området.
 
Aftalen indeholder en håndhævelsesmekanisme meget lig den, der anvendes i Verdenshandelsorganisationen, WTO. En såkaldt ISDS-mekanisme, som mødte modstand i EU’s handelsaftale med Canada, er ikke en del af aftalen. Denne forhandles – modsat tidligere – separat og er endnu ikke faldet på plads. Her er EU modstandere af ISDS til beskyttelse af investorer, mens Japan er fortalere for en sådan løsning.

Hovedkonklusioner
  • Med handelsaftalen med Japan markerer EU sig som en ny førerøkonomi i den internationale, handelspolitiske scene, mens Donald Trump har trukket USA ud af TTIP og TPP.
  • EU og Japan er nået til enighed på flere områder, der traditionelt opfattes som de sværeste i internationale handelsrelationer.
  • Aftalen dækker 28 pct. of den globale økonomi. Studier viser, at handlen mellem EU og Japan kan stige op til 34 pct. som følge af aftalen.
  • Det forventes, at aftalen bliver stemt igennem i Europa-Parlamentet og det Japanske parlament i 2018. Ambitionen er, at aftalen kan træde i kraft i løbet af 2019.
  • Et af de vigtigste områder i aftalen er bilindustrien, hvor man kan se frem til betydelige liberaliseringer på bl.a. personbiler. Toldafgifter vil blive fjernet, og man vil sammen opdatere produktstandarder.
  • Eftersom EU har en lignende aftale om bilindustrien med Sydkorea kommer EU sammen med Japan til at have stor indflydelse på rammerne for den globale bilindustri.
  • Også på området for landbrug og fødevarer, hvor der i dag findes høje toldsatser, vil handelsrestriktionerne blive væsentligt reduceret. Det er vigtigt for Danmark, da området udgør en stor del af den danske eksport til Japan. Det gælder især svinekøds- og mejeriprodukter.
  • Aftalen indeholder et stort kapitel om bæredygtig udvikling og anerkendelse af Paris-aftalen. Dette er dog ikke juridisk bindende.
  • EU og Japan har (modsat tidligere) forhandlet handelsaftaler og investeringsaftaler hver for sig, og man er endnu ikke nået til enighed om investeringer. EU ønsker ikke den ofte kritiserede ISDS-mekanisme til investorbeskyttelse, men Japan holder indtil videre fast.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.