Brief

Genopretningsfonden - Danmarks største eksportfremstød

Resume EU’s genopretningsfond er tæt på at blive godkendt af medlemsstaternes parlamenter, og regeringerne er ved at færdiggøre deres genopretningsplaner. Fonden har potentiale til at blive Danmarks hidtidigt største eksportfremstød, men det kræver, at regering og erhvervsliv øger indsatsen i lande, der normalt ikke fylder meget i den danske eksportstatistik.

EU’s genopretningsfond på €750 mia., der blev vedtaget af medlemslandene og Europa-Parlamentet i december 2020, kan først blive skudt i gang, når to forhold er på plads: Alle landes parlamenter skal godkende, at Kommissionen kan optage store lån til finansiering af fonden (”egne indtægter”), og landene skal indlevere en genopretningsplan, der skal vurderes af Europa-Kommissionen og efterfølgende vedtages af Rådet.

Italien, Spanien, Frankrig og Polen står til at modtage størstedelen af midlerne, ca. 60 pct., men de udgør i dag kun 21 pct. af Danmarks eksport til EU-landene. For at dansk og europæisk erhvervsliv kan få maksimalt ud af fonden, kræves det, at danske virksomheder, med støtte fra det nationale partnerskab, søger mod andre eksportmarkeder end de traditionelle. Derudover kræves det også, at der findes den rette balance mellem hastigheden for pengenes udrulning og sikringen af, at midlerne går til de aftalte formål. Endelig ligger der en udfordring i at forhindre, at der knyttes konkurrenceforvridende krav til midlerne f.eks. i form af begrænsede nationale udbud.

Læs hele briefet til venstre.

Briefet indgår i Tænketankens projekt Genstart EU, der finansieres af Industriens Fond. Tak til Kristian Klausen for forskningsasstistance.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.