Debat

Frygt ikke patenttrolden

Dette indlæg har været bragt i Berlingske 20. maj 2014

I USA stortrives de såkaldte patenttrolde, der lever af at opkøbe patenter på noget, andre har opfundet og derefter true virksomheder, der angiveligt krænker patenter, med retssag, hvis ikke de betaler licens. I debatten om dansk tilslutning til Patentdomstolen, har man kunnet høre modstandere råbe "Trolden kommer!" med henvisning til, at disse trolde vil vælte ind over Europa, hvis vi stemmer ja til patentreformen.

Den myte har ingen gang på jord.

Faktisk tyder meget på, at en fælles patentdomstol vil være et effektivt værn mod den form for patent-spekulation. Og et ja vil derfor sikre danske virksomheder og patenthavere endnu bedre, end de er nu.

At drage parallel til forholdene i USA holder ikke, fordi det amerikanske og det europæiske patentsystem adskiller sig markant fra hinanden på helt afgørende punkter.

I USA er det billigt at anlægge sag om patentkrænkelser. Til gengæld er det dyrt, tidskrævende og besværligt for en produktionsvirksomhed at forsvare sig. Derfor ender mange sager med et forlig, hvor virksomheden betaler erstatning eller licens for at slippe for en lang retssag. Der er heller intet krav om større dokumentation eller begrundelse for et sagsanlæg.

I Europa vil en fælles patentdomstol sikre beskyttelsen for den sagsøgte. Der skal være et godt belæg for at føre en sag, og sagsøgeren påkræves at betale den sagsøgtes omkostninger, hvis sagen falder ud til sagsøgtes fordel.

I USA er domsafgørelserne ofte uforudsigelige, bl. a. på grund af brugen af juryer, der ingen teknisk indsigt har i patenter. Hvis sagen udvikler sig ugunstigt for patenttrolden, kan denne omkostningsfrit udeblive fra retten. En domsafgørelse kan til gengæld ende med at blive dyr for virksomheden, da USA foruden almindelige erstatningskrav idømmer høje bøder, der kan knække nakken på små virksomheder.

I Europa vil den fælles patentdomstol sikre en høj grad af forudsigelighed med ensartet retspraksis gennem et korps af specialiserede dommere, der har teknisk indsigt. Udeblivelse under en retssag vil medføre, at sagsøger mister sit patent, og en patentkrænker kan højst blive bedt om at betale erstatning - ikke bøder. Dermed er de økonomiske incitamenter for patenttrolde ikke til stede.

Endelig har hver stat i USA forskellig retspraksis. Patenttroldene kan derfor udnytte systemet i de stater, hvor de har størst sandsynlighed for at vinde en sag ved domstolene. Dette kaldes for »forumshopping« og er et af patenttroldenes stærkeste kort.

I Europa er forumshopping i dag en udfordring, fordi patenttrolde kan føre samme sag i flere europæiske lande og få forskellige udfald. Men indfører vi en fælles patentdomstol, vil det ikke længere være muligt, da en dom vil gælde i alle 25 deltagende EU-lande. Dermed elimineres truslen om flere dyre, besværlige og uforudsigelige retssager.

Kort sagt: I USA har de et patentmiljø, hvor troldene kan stortrives. Men med en fælles patentdomstol i Europa er der større sandsynlighed for, at troldene bliver på den anden side af Atlanten.

RELATERET INDHOLD

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.