Notat

Flere østeuropæiske arbejdstagere er en god nyhed

Østeuropæiske arbejdere er afgørende for den danske økonomi, bl.a. i servicefagene

Resume Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at antallet af arbejdere fra Østeuropa med lønindkomst i Danmark steg med 10 pct. til godt 90.000 fra 2013 til 2014. Antallet af fuldtidsbeskæftigede fra Østeuropa med lønindkomst i Danmark steg i samme periode med 13 pct. til knap 42.000. Det er en god nyhed. Vandrende arbejdstagere er nemlig en økonomisk gevinst for det danske samfund. Alligevel har arbejdskraftens frie bevægelighed i EU været genstand fra hård kritik i mange af EU’s medlemslande.

I debatten glemmer vi ofte, at arbejdskraftens frie bevægelighed er en fundamental rettighed i EU. Det er også en økonomisk ressource, der spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe vækst og beskæftigelse i EU. I dette notat ser Tænketanken EUROPA nærmere på, hvilke muligheder og udfordringer den vandrende arbejdskraft rejser for EU’s og medlemslandenes økonomier.

Notatet, der gennemgår en række internationale analyser og rapporter, viser, at vandrende arbejdstagere, trods en række udfordringer som f.eks. social dumping, bidrager positivt til økonomien, og i Danmark er de en nettogevinst for samfundet. De bidrager positivt til de offentlige kasser, løser flaskehalsproblemer og har en højere beskæftigelsesfrekvens end danskerne. Derudover er den typiske vandrende arbejdstager fra Østeuropa yngre end befolkningen i værtslandet. De udgør derfor et kærkomment demografisk løft for værtslandet, hvis de bliver.

Hovedkonklusioner
  • Østeuropæisk arbejdskraft er et scoop for modtagerlandenes statskasser. De bidrager netto de offentlige finanser, og er dermed en større overskudsforretning end værtslandets borgere, hvis man ser det over et samlet livsforløb.
  • Udvidelserne i 2004 og 2007 og den økonomiske krise i 2008 har ført til øget arbejdsmigration fra henholdsvis øst-til-vest og syd-til-nord. Dog benytter blot 3,3 pct. af EU's borgere sig af retten til at arbejde i et andet EU-land.
  • Den vandrende arbejdstager fra de nye medlemslande i Østeuropa er typisk yngre og ofte bedre uddannet end værtslandets borgere.
  • Vandrende arbejdstagere fra øst har en høj beskæftigelsesfrekvens. Trods relativt højt uddannelsesniveau bliver de primært rekrutteret til at udføre arbejde, der kræver få formelle kompetencer. Der ligger derfor et potentiale i at udnytte deres ressourcer bedre.
  • Der er ikke entydige konklusioner i retning af, at østeuropæisk arbejdskraft har resulteret i et nedadgående lønpres. Set i lyset af den danske debat om at øge arbejdsudbuddet for at modstå fremtidens udfordringer, er det ikke nødvendigvis godt.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.