Brief

EU's olie- og gasimport gør Rusland til en central handelspartner

Vladimir Simicek, European Union, 2012 Copyright.

Resume De overordnede tal for EU’s import og eksport fra og til Rusland indikerer, at Rusland ikke er en essentiel handelspartner for EU. Kun 3 pct. af EU’s import og ca. 2 procent af EU’s relaterer sig til Rusland. Men et dybere kig i tallene viser, at Rusland er afgørende for EU’s energiforsyning. Samlet set får EU 40 procent af deres naturgas fra Rusland og 23 procent af dets olie. Ser vi på EU’s eksport til Rusland består denne hovedsageligt af maskiner og medicin. Det er særligt de østeuropæiske EU-lande, der er afhængige af samhandel med Rusland.

Den danske samhandel med Rusland følger overordnet EU’s, men med den forskel, at 18 pct. af den danske eksport til Rusland består af fødevarer. Det er altså her sanktioner vil gøre særligt ondt for Danmark.

EU importerer mere end de eksporterer til Rusland

I 2021 importerede EU russiske varer for 158 mia. euro og eksporterede varer for 89 mia. euro. Over de sidste 20 år har EU importeret mere fra Rusland end EU har eksporteret, jf. figur 1.

Ser man på handlen med services så udgør disse en relativt lille del af den russiske samhandel. EU eksporterede services for ca. 20 mia. euro i 2020 og importerede services for 9 mia. euro. Dette brief fokuserer derfor kun på varehandlen.

Figur 1. EU importerer mere end de eksporterer til Rusland

Kilde: Tænketanken Europa på baggrund af Eurostat.

Overordnet er Rusland ikke en vigtig handelspartner for EU. Ca. 1,7 pct. af EU's eksport går til Rusland, og 2,8 pct. af EU's import kommer fra Rusland, jf. figur 2.

Figur 2. Der er dog store forskelle på hvor meget EU-landene handler med Rusland

Kilde: Tænketanken Europa på baggrund af Eurostat

Der er dog stor forskel på hvor meget EU-landene handler med Rusland. De lande der handler mest med Rusland, er de baltiske lande, og generelt de lande der geografisk befinder sig tæt på Rusland. Omvendt handler lande som Spanien og Portugal relativt lidt med Rusland.

Import af olie og gas gør Rusland central for EU

Selvom de overordnede handelstal ikke indikerer, at Rusland er en vigtig handelspartner for EU, så viser et mere detaljeret indblik en anden historie. EU importerer hovedsageligt brændstoffer, og det gør Rusland central for EU's energiforsyning, jf. figur 3. EU's import fra Rusland består hovedsageligt af olie og naturgas. Ca. 23 pct. af EU's olie kommer fra Rusland og hele 40 pct. af EU's naturgas stammer fra Rusland.

Figur 3. EU importerer hovedsageligt olie og gas fra Rusland

Kilde: Tænketanken Europa på baggrund af Eurostat
Anmærkning: Brændsler referer her til SITC gruppen Mineralske brændsels- og smørestoffer o.l.

Der er dog stor forskel på hvor meget naturgas EU-landene importerer, jf. figur 4. figur 4 viser også, at landenes afhængighed af naturgas generelt varierer, hvorfor man ikke har den samme sårbarhed, såfremt enten EU eller Rusland vælger at lukke for gassen.

Figur 4. EU har generelt et problem med gasafhængighed

Kilde: Tænketanken Europa på baggrund af Eurostat.

EU's store import af brændstoffer betyder også, at Rusland har mange indtægter fra disse. Den belgiske tænketank Bruegel har beregnet, at indtægter fra oliesalg udgjorde 9,2 pct. af Ruslands BNP i 2019 og indtægter fra naturgas udgjorde 2,8 pct1. Derfor vil et stop for Russisk gas gøre særdeles ondt på den russiske økonomi, men vil også have store omkostninger for flere EU-lande.

Ser vi på EU's eksport til Rusland består denne hovedsageligt af medicin (kemikalier og kemiske produkter) samt maskiner og transportmidler, jf. figur 5.

Figur 5. EU eksporterer hovedsageligt medicin og maskiner til Rusland

Kilde: Tænketanken Europa på baggrund af Eurostat.

Zoomer vi ind på den danske handel, jf. tabel 1, så ligner den danske eksport til EU hovedsageligt den Europæiske, med den forskel af fødevarer eksport udgør en væsentlig større andel.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.