Notat

EU's indre marked i en coronatid

Resume Da covid-19-pandemiens anden bølge ramte Europa, var de økonomiske konsekvenser af den første bølge i Europa endnu ikke afbødet, og markederne måtte igen indstille sig på markant lavere aktivitet og udfordringer, der mindede om første bølge.

I mange henseender var anden bølge i sundhedsmæssig forstand mindst lige så kraftig som den første, men den ser ud til i mindre grad at have påvirket den økonomiske situation. I dette notat præsenterer Tænketanken EUROPA tal for, hvordan samhandlen i EU’s indre marked har udviklet sig under henholdsvis den første og anden bølge, og hvordan krisen har ramt de enkelte lande. 

Herefter undersøges det, hvordan EU har klaret sig ift. omverdenen og hvordan restriktionerne har påvirket henholdsvis første og anden bølge.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.