Kommentar

EU’s genopretnings-fond kan genstarte dansk erhvervsliv

Indlæg bragt i Jyllands-Posten d. 23. marts 2021

Af Udenrigsminister Jeppe Kofod (S), adm. direktør Lars Sandahl Sørensen Dansk Industri, adm. direktør Lars Aagaard Dansk Energi og direktør Lykke Friis, Tænketanken EUROPA 

I dag godkender Folketinget endegyldigt EU’s genopretningsfond. Den rekordstore genopretningsfond på 5.600 mia. kr., der blev vedtaget i EU i juli 2020, er afgørende for, at hele Europa kan komme på økonomisk fode igen efter COVID-19-pandemien. Allerede i slutningen af april skal de 27 medlemsstater aflevere en national genopretningsplan til Kommissionen, hvor de redegør for, hvordan de vil sætte milliarderne i spil. 

Én ting er nemlig en god strategi; noget andet er den konkrete udmøntning. Pengene skal hurtigst muligt ud at arbejde, så den økonomiske krise kan afbødes her og nu, til glæde for både mennesker og virksomheder. Og hvad der er mindst lige så vigtigt: midlerne skal gå til dét, som stats- og regeringscheferne blev enige om på juli-topmødet. Konkret betyder det, at pengene primært skal fokusere på digitale og grønne løsninger. Mindst 37% af midlerne skal gå til den grønne omstilling og mindst 20 pct. til digitalisering. Hermed er vejen nemlig banet for, at EU kan ”build back better and greener”; altså bruge de mange midler til at fremtidssikre europæisk økonomi i en hastigt udviklende verden, hvor Kina for første gang har overhalet USA som det land, der investerer mest i forskning og udvikling. 

Med fokus på det grønne og digitale område er genopretningsfonden af særlig betydning for en lille, eksportdreven økonomi som den danske. Fonden har potentialet til at blive den hidtil største hjælpepakke til dansk erhvervsliv. Eller det største eksportfremstød nogensinde, om man vil. Tag bare et land som Spanien, der i sin foreløbige plan for hvordan EU-midlerne anvendes, har afsat ca. 120 mia. kr. til digitalisering inden for primært den offentlige sektor. Eller Polen, der har afsat mindst 68 mia. kr. til den grønne omstilling med særlig fokus på energieffektivitet, og Italien der forventes frem mod 2026 at installere 4,5-5 gigawatt landvind - mere end hele den danske kapacitet. DI vurderer, at genopretningsfonden rummer et eksportpotentiale på 11 mia. kr. om året de næste seks år alene på det grønne og digitale område     

For at danske virksomheder for alvor kan få gavn af genopretningsfonden skal danske myndigheder og erhvervslivet gå sammen. Derfor har regeringen allerede indgået et partnerskab med erhvervsorganisationerne. Som en del af den fælles satsning har Udenrigsministeriet styrket ambassaderne i EU-landene og opgraderet Udenrigsministeriet for at bringe danske virksomheder tæt på nye ordrer. Fokus er at få de mange muligheder for små og mindre danske virksomheder frem i lyset. 

For at styrke kendskabet til genopretningsfonden afholder Tænketanken EUROPA i dag en virtuel konference sammen med Udenrigsministeriet, Dansk Industri og Dansk Energi. Her vil bl.a. Danmarks ambassadør i Spanien og Polen give et indblik i de foreløbige spanske og polske genopretningsplaner og muligheder for danske virksomheder. Men hermed er arbejdet naturligvis ikke gjort. Danmark skal fortsat være aktiv på EU-niveau. Når de 27 planer skal diskuteres i Bruxelles, vil Danmark sammen med ligesindede lande lægge sig i selen for, at midlerne rent faktisk bruges til nye investeringer inden for det digitale og grønne område. Mindst lige så afgørende er det at sikre, at medlemsstater ikke pludselig lader sig friste af at stille krav om brug af national teknologi (”local content”) og undlader at sende projekter i udbud, så de kan komme hele EU til gavn. Kort sagt: arbejdet fra juli 2020 skal gøres færdigt. 
 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.