Kommentar

Europa har et gasproblem

Kommentaren blev bragt i Børsen d. 3. februar 2022

Europa bruger meget naturgas. Sidste år dækkede naturgas ca. 25 pct. af EU’s energibehov, en andel, der endda er steget over de sidste 30 år. Da EU importerer mere end 80 pct. af naturgassen, så gør det EU afhængig af særligt Rusland, hvorfra 40 pct. af EU’s importerede gas kommer.
Det er et problem, som er blevet tydeligt i forbindelse med Ukrainekrisen, hvor Rusland, selvom de nyder godt af gasindtægterne, ikke har afholdt sig fra at bruge gassen som et politisk værktøj - og af samme årsag er energipriserne i EU på historiske høje niveauer.
Ser vi ud over Europa, så er det bl.a. lande som Tyskland, Italien og Ungarn, der særligt bruger den russiske gas. Vi kan dog ikke vende det blinde øje til herhjemme, da energimarkederne i Europa til en vis grad er integrerede, og elpriserne derfor påvirker hinanden gensidigt.
Derfor er det også i dansk interesse, at EU frigør sig fra den russisk gas. Desværre er det svært at løse problemet på den korte bane. Vi kan imødegå noget af problemet ved at øge importen af flydende naturgas fra Qatar, men måske er det i virkeligheden ikke lykken.
Desværre er der ikke udsigt til en foreløbig udfasning af naturgassen, faktisk tværtimod. EU-kommissionen foreslår nemlig, at naturgas skal erklæres som en midlertidig grøn investering. Det vil forlænge brugen af naturgas i EU, og et midlertidigt ja kan meget vel blive til et ja gennem flere årtier, da energiinfrastrukturinvesteringer ikke bygges med en kort tidshorisont.
Beslutningen kan virke besynderlig på nuværende tidspunkt, men mange EU-lande mener ikke den grønne omstilling kan lykkes uden brugen af naturgas, og ser det derfor som afgørende, at naturgassen kan bruges til at udfase mere forurenende energikilder som fx kul. Forslaget kommer sandsynligvis til at gå igennem, da det er et stort ønske for flertallet af EU’s medlemslande.
På den lange bane er den grønne omstilling en oplagt løsning på gasafhængigheden, da Rusland trods alt ikke kan kontrollere vejret. Derfor er det ærgerligt at naturgassens levetid forlænges.
 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.