Notat

EU-topmøde kan sætte ny retning for bankunionen

Resume Det Europæiske Rådsmøde i december bliver en vigtig retningspil for, om det lykkes at færdiggøre bankunionen og forbedre Den Økonomiske og Monetære Union. Europa-Kommissionen har fremlagt forskellige forslag til at styrke bankunionen og bl.a. at etablere en europæisk indskudsgarantiordning.

Flere medlemslande er dog bekymrede for de risici, der knytter sig til de mange dårlige udlån i bankerne. Til trods for at disse udlån er reduceret væsentligt siden 2008, udgør de i dag omkring 865 milliarder euro eller 4,5 pct. af de samlede udlån.

Reformerne af bankunionen skal ses i sammenhæng med de videre reformer af ØMU’en, hvor især den franske præsident, Emmanuel Macron, presser hårdt på for at få en Europæisk Monetær Fond og for at opbygge et fælles eurobudget ledet af en fælles finansminister. Han har en vis politisk opbakning fra den tyske forbundskansler, Angela Merkel. Hendes handlemuligheder er dog lige nu begrænsede, fordi de tyske regeringsforhandlinger stadig pågår, og det er uvist, om de tyske socialdemokrater (SPD) ønsker at fortsætte i en stor koalition.

EU-præsident Donald Tusk kæmper for at sikre fremdrift i reformdebatten, og bankunionen bliver en vigtig syretest på, om det lykkes.

Hovedkonklusioner
  • Topmødet d. 14.-15. december vil give en klar indikation af, om det lykkes at færdiggøre bankunionen og at styrke Den Økonomiske og Monetære Union, sådan som bl.a. den franske præsident ønsker.
  • I forhold til bankunionen er det især spørgsmålet om en fælles europæisk indskydergaranti, EDIS, der vækker uenighed mellem landene. En del af uenigheden skyldes, at nogle banker stadig har en høj andel af dårlige lån.
  • Kommissionen fremlagde den 11. oktober et kompromisforslag om EDIS, der skal forsøge at skabe ny fremgang i forhandlingerne. Men forslaget møder stadig modstand i flere medlemslande.
  • Endvidere er der behov for et finansielt sikkerhedsnet eller back-stop for den fælles afviklingsfond i de tilfælde, hvor banker i flere lande kommer i vanskeligheder.
  • Færdiggørelsen af bankunionen er ét af tre elementer i Kommissionens ønske at om reformere og styrke ØMU’en. Også et fælles budget for eurolandene og en udbygning af den europæiske stabilitetsmekanisme i ESM’en til en Europæisk Monetær Fond er på dagsordenen.
  • Macron er blandt de varmeste fortalere for reformerne, men han har brug for tysk støtte. Denne kan Merkel få svært ved at give allerede på topmødet, da regeringsforhandlingerne i Tyskland stadig er i gang.
  • Flere ting peger dog i retning af, at den tyske støtte vil komme – i hvert fald til dele af reformerne.
  • Her bemærkes det bl.a. at den tyske ESM-direktør, Klaus Regling, har udtrykt støtte til ideen om, at der bør udvikles et instrument til at kunne hjælpe eurolande, der bliver ramt af et konjunkturtilbageslag.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.