Kommentar

EU-Kina investerings-aftale – Hvad betyder det for EU?

EU´s handelsforhandlere havde travlt i december. Først faldt Brexit-aftalen på plads efter en hektisk slutspurt, og lige bagefter indgik EU og Kina en investeringsaftale i 11. time af den aftalte deadline d. 1. januar 2021. De sidste vigtige dele i aftalen faldt på plads efter direkte intervention af den kinesiske præsident Xi Jinping. Investeringsaftalen har mediemæssigt levet i skyggen af Brexit, men det er en aftale, der virkelig betyder noget for EU, selvsagt direkte i forholdet til Kina men også indirekte i forhold til f.eks. USA og andre lande. 

Aftalen tog 7 år at få på plads, og målet har været at sikre bedre adgang til det kinesiske marked for direkte investeringer fra EU’s virksomheder samt mere lige konkurrencevilkår - ikke mindst i forhold til de mange statsejede eller statsstyrede kinesiske virksomheder. Aftalen vil fjerne en lang række af de restriktioner, der diskriminerer udenlandske - herunder danske - virksomheders investeringer i Kina.  Det gælder f.eks. krav om kinesisk dominans i joint ventures, krav om tvungen teknologioverførsel til kinesiske selskaber og manglende beskyttelse af intellektuelle rettigheder. Aftalen skal også reducere diskriminationen af udenlandske investorer i forhold til de statsejede kinesiske virksomheder ved at sætte krav om mere kommerciel adfærd, herunder begrænsninger i statsstøtte og anden offentlig favorisering. 

Aftalen vil dermed sikre bedre økonomiske vilkår for de mange danske investeringer i Kina/Hong Kong, som i 2018 var på 44 mia. kr. og dermed det femte største investorland for Danmark uden for i EU-27. Derudover har EU sikret tilsagn om, at Kina vil tilslutte sig 4 nøglekonventioner under den internationale arbejdstagerorganisation ILO, der forbyder brug af tvangsarbejdere - som f.eks. i Kinas tvangsarbejdslejre - og sikrer retten til fagforeninger. Endelig skal Kina leve op til klimakravene i Parisaftalen. Det var især ILO-kravene, som Kina først i sidste fase af forhandlingerne accepterede.

Hvorfor har Kina efter lang tids modstand endelig været villig til at imødekomme EU´s krav? Først og fremmest fordi Kina har brug for EU’s direkte investeringer, der over de seneste 20 år har beløbet sig til over 1.000 mia. kr., og som har bidraget til den markante økonomiske og teknologiske udvikling, som er afgørende for styret i Kina. Samtidig har Kina brug for fortsat investeringsadgang til EU’s store marked, og har med aftalen fået øget sikkerhed for, at de ikke vil møde nye omfattende restriktioner, ligesom kinesiske investorer med aftalen får en vis forbedret adgang til investeringer i EU’s energisektor. Kommissionen har samtidig sikret, at aftalen ikke begrænser EU´s muligheder for at bruge det nye screeningssystem der gør det muligt at udelukke visse typer af investeringer f.eks. i kritisk infrastruktur fra lande uden for EU. Udover de økonomiske interesser, har både Kina og EU muligvis også haft interesse i at indgå denne aftale, før Biden tiltræder som ny amerikansk præsident. Biden har udtalt at han ikke vil være klar til at indgå nye handelsaftaler med Kina foreløbig, og USA under Biden kunne måske også ønske at EU ligeledes undlod dette. 

Nu skal aftalen endelig godkendes af EU’s medlemslande og Europa-Parlamentet, og det vil give en del diskussioner henset de seneste års stigende skepsis i Europa overfor Kina. Det har derfor været afgørende, at aftalen ikke kun leverede på de økonomiske parametre, men at EU med aftalen også kan sikre forbedringer på det sociale- og arbejdsmæssige område samt ift. miljø og klima.

Der er nu argumenter for, at EU i 2021 går videre og undersøger mulighederne for at aftale forbedringer også for EU´s vare-og servicehandel med Kina. Behovet herfor er øget efter, at en række asiatiske lande i november 2020 har indgået en frihandelsaftale med Kina, som giver dem konkurrencefordele i forhold til EU´s virksomheder. Også i 2021 får EU noget at se til på handelsområdet.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.