Notat

EU kan som handelsstormagt skaffe global gevinst

Resume Globaliseringen har gjort EU-landene og befolkningen rigere. Takket være øget handel har borgerne fået adgang til billigere varer, og den internationale arbejdsdeling har bidraget til at hæve produktiviteten og sikret hurtigere overførsel af viden og ny teknologi. EU er i dag verdens største handelsmagt med en samlet eksport af varer og serviceydelser ud af EU på 2510 mia. euro. Og EU er også den førende udenlandske investor i andre lande, så EU har meget stærke kort på hånden til at tage et lederskab i den globale handelspolitik.

Men handelsprotektionismen er på fremmarch rundt omkring på kloden, og antallet af nye handelsrestriktioner er øget kraftigt siden den globale finansielle og økonomiske krise i 2016. Og USA under Donald Trump som præsident slået ind på en mere protektionistisk kurs med sin Amerika Først politik, og han har bl.a. droppet TPP-handelsaftalen med Asien og Stillehavslandene.

EU kan udfylde det tomrum, som USA tilbagetrækning medfører, og det er i Europas økonomiske interesse at få skabt en regelbaseret international retsorden til at sikre europæiske virksomheder fair og lige vilkår på verdensmarkedet. Europa-Kommissionen bør presse hårdt på for at indgå nye ambitiøse handelsaftaler med Japan, Indonesien, Malaysia, Kina og andre asiatiske lande, samt med Mercosur-landene i Sydamerika. EU har qua sin handelsøkonomiske størrelse et forhandlingsmæssigt window of opportunity, der bør udnyttes inden Kina og andre asiatiske højvækstøkonomier overhaler Europa.

EU er dog internt udfordret af en tillidskrise, og hele 45 procent af europæerne ser globaliseringen som en trussel. De folkelige bekymringer bør adresseres aktivt, så borgerne oplever, at EU´s handelsaftaler bidrager til vækst, jobskabelse og ikke fører til lavere sociale og miljømæssige standarder, men tværtimod giver større sikkerhed og beskyttelse.

Hovedkonklusioner
  • Verdenshandlen er stagneret efter flere årtiers hurtig vækst, og det skyldes det økonomiske tilbageslag og et stigende antal handelshindringer. I 2016 blev der globalt indført rekordmange handelshindringer. Med Donald Trump som USA´s præsident kan protektionismen tage til.
  • EU er stadig verdens førende handelsmagt og har gode muligheder for at tage et globalt lederskab med nye ambitiøse handelsaftaler med Asien og Mercosur-landene, der udfylder tomrummet efter USA, som har sagt farvel til TTP-aftalen.
  • EU-domstolens nylige afgørelse om Singapore-handelsaftalen giver EU større handlefrihed til at indgå handelsaftaler uden at skulle få dem ratificeret i alle medlemslande som med CETA-handelsaftalen.
  • Handelsliberaliseringer øger velstanden i samfundet, viser en række økonomiske undersøgelser, og det er i EU-landenes interesse at åbne nye markeder.
  • Der er stigende folkelige bekymringer for konsekvenserne af globaliseringen i flere EU-lande, og 45 pct. af europæerne frygter globaliseringen. Men en ny YouGov måling for Tænketanken EUROPA viser, at et massivt flertal af danskerne ser globaliseringen som en positiv mulighed.
  • Der er brug for at nytænke handelspolitikken, så den adresserer de folkelige bekymringer. EU kan her også vælge at holde de kontroversielle investorspørgsmål udenfor aftalerne - og evt. lægge dem over i separate forhandlingsspor – for at få en politisk fast track godkendelse af dem.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.