Kommentar

EU kan med et slag gøre russiske produkter dyrere – hvis vi vil!

Denne kommentar blev bragt i Børsen d. 7. marts 2022.

Begrænsninger i adgangen til det internationale betalingssystem Swift og hårde sanktioner over for oligarker og banker har spillet en central rolle i EU’s reaktion på Putins krigshandlinger. Nu tyder meget på, at EU med henvisning til national sikkerhed vil gå videre og nedgradere Rusland som handelspartner. Det kan gøres ved at fratage Rusland de fordele, der følger med det såkaldte ”Most Favoured Nation princip” (MFN).  

MFN-princippet er en hjørnesten i Verdenshandelsorganisationen, WTO. Princippet skal modvirke diskrimination mellem medlemslandene ved krav om, at den mest favorable handelsmæssige behandling af et WTO-medlemsland skal udstrækkes til alle andre medlemslande. I kraft af MFN-princippet har Rusland siden WTO-medlemsskabet i 2012 opnået en række toldnedsættelser for deres eksport til EU - Ruslands største eksportmarked. Udelukkes Rusland fra MFN-behandling vil EU kunne hæve toldsatserne for russiske produkter og dermed ramme russisk eksport.

EU har hidtil vist imponerende evne til at reagere prompte og med fuld enighed over for Rusland. Udfordringen ligger nu i hurtigt at nå til enighed om, hvor meget EU-toldsatserne skal forhøjes for de forskellige russiske produkter. I 2020 var EU´s samlede import fra Rusland på ca. 710 mia. d.kr. hvor gas og olie tegnede sig for ca. 70 pct. De øvrige større produktområder var landbrugsvarer, råvarer, kemiske produkter samt jern og stål. EU-landene har forskellige handelsrelationer med Rusland og derfor forskellige ønsker mht., hvor meget tolden skal forhøjes for de enkelte produktgrupper. Alle vil dog være under et betydeligt pres for at vise fortsat EU enighed og handleevne.

Rusland vil formentlig svare igen ved at indføre restriktioner over for EU´s eksport til Rusland. Også her vil nogle EU-lande blive hårdere ramt end andre, hvilket vanskeliggør beslutningen, men eksporten til Rusland er allerede ret begrænset. Danmark vil uden tvivl presse på for en slagkraftig fælles EU-reaktion over for Rusland. Alene det at sige Rusland og ”most favoured nation” i én og samme sætning vil fremstå som et levn fra en svunden tid.  
 

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.