Notat

EU bør lempe finanspolitikken og investere mere

EU bør lempe finanspolitikken og investere mere

Resume Der er visse lyspunkter i europæisk økonomi, men Europa mangler stadig at vriste sig afgørende fri af den økonomiske krise. En moderat lempelse af finanspolitikken kan sparke mere gang i væksten. Der er råderum i en række EU-lande til at løsne tøjlerne ekstra. Indtil videre har bl.a. Tyskland modsat sig med støtte fra bl.a. Danmark, men der er risiko for, at lav økonomisk vækst og høj arbejdsløshed bider sig fast, med mindre det lykkes at øge væksten i EU. Både OECD og Kommissionen har anbefalet en mere ekspansiv finanspolitik i EU, og der er stærke argumenter for at tage dette skridt.
 
En lempelse i finanspolitikken skal øge de offentlige investeringer og støtten til offentlige-private partnerskaber, som kan føre til flere investeringer i energi, digitale løsninger, innovation og forskning. Der er et dokumenteret investeringsefterslæb i forhold til før krisen på knap 450 milliarder euro, og den hidtidige austerity-politik har ført til underinvesteringer i en årrække, der nu bør rettes op på. En finanspolitisk stimulus bør omfatte så mange lande som muligt, men vigtigst er store lande som Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien. Det er desuden afgørende, at den finanspolitiske lempelse ledsages af økonomiske reformer i de enkelte lande. Der bør ikke slækkes på reformtempoet.
 
Samtidig skal der hurtigst mulig findes en løsning på de dårlige italienske banklån, på 360 milliarder euro, der er en tikkende bombe for eurozonen. En løsning skal primært respektere bail-in-reglerne i bankunionen. Endelig synes en reduktion af den græske gæld uundgåelig, hvis landet skal genfinde fodfæstet. Reduktionen skal dog gå hånd-i-hånd med seriøse økonomiske reformer, hvis løsningen skal vise sig langtidsholdbar og spiselig for alle parter.

Hovedkonklusioner
  • EU-landene bør enes om en finanspolitisk stimulering af økonomien, så de europæiske lande kan vriste sig afgørende fri af den langvarige økonomiske krise. En sådan stimulering bør i særlig grad fokusere på at styrke de offentlige investeringer og støtte til private investeringer i energi, digitale netværk og anden infrastruktur.
  • En finanspolitiske lempelse bør afpasses de enkelte landes situation, men omfatte såvel Tyskland som Frankrig, Italien og Spanien. Den finanspolitiske lempelse bør ledsages af en række økonomiske reformer fra det katalog af anbefalinger, som medlemslandene selv har accepteret som led i EU’s økonomiske overvågning. Flere offentlige investeringer i bedre infrastruktur skal ikke ske på bekostning af reformpolitikken.
  • Både OECD og Europa-Kommissionen har med henvisning til den lave vækst og rente samt den lave inflation lagt op til en finanspolitisk stimulering af økonomien på ca. 0,5 pct. point af BNP. Forslaget afvises endnu af en række medlemslande med Tyskland i spidsen, men Tænketanken EUROPA vurderer, at der er stærke argumenter for at sætte ekstra fart på investeringerne i den europæiske økonomi.
  • EU bør finde løsninger på såvel de græske gælds- og lavvækstproblemer som de dårlige italienske lån. I Grækenlands situation bør eurolandene acceptere en græsk gældsreduktion forudsat, at Grækenland gennemfører økonomiske reformer.
  • For Italien kan en finanspolitisk lempelse på EU-niveau medvirke til at lette den offentlige gæld og afviklingen af bankernes dårlige lån. Afviklingen af disse lån bør primært ske via de generelle regler i bankunionen for at undgå, at skatteyderne kommer til at betale.
  • Kan en sådan løsning ikke findes, bør man skele til den løsning med offentlige midler og et reformprogram, som Spanien gennemgik. Italien bør dog ikke modtage midler fra andre eurolande.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.