Brief

Energipriser - hvad har EU-landene gjort?

Vindmølle, Foto: Europa-Kommissionen

Resume Europa er ramt af en energikrise, som bl.a. har sendt elpriserne i vejret. EU-kommissionen fremlagde i oktober en værktøjskasse, hvor de skitserede EU-landenes muligheder for at afbøde prisstigningerne på energi indenfor de gældende rammer. EU-landene har overvejende reduceret elafgifter og givet støtte til socialt udsatte. Energikrisen kan risikere at blive en hindring for den grønne omstilling i Europa, hvis borgernes fortælling bliver, at omstillingen til vedvarende energi er skyld i krisen.

 

EU-landenes reaktion på energikrisen
De stigende energipriser har ramt EU, og EU-kommissionen fremlagde derfor 13. oktober en ”værktøjskasse” , der præsenterede en række tiltag EU-landene kunne tage i brug inden for den gældende EU-lovgivning. Kommissionens værktøjskasse giver på den korte bane EU-landene mulighed for at:

-    Give økonomisk støtte til udsatte grupper
-    Give energigaranti, således at el-producenter ikke må afskære nogle fra strøm, også selvom de ikke betaler
-    Skære i energiafgifter, herunder skatter og moms
-    Give statsstøtte til udsatte brancher

Ser vi udover udvalgte EU-lande, jf. tabel 1, har landene i vid udstrækning håndteret krisen ens. Den mest udbredte reaktion har været en reduktion af skatter og afgifter samtidigt med, at man har givet støtte til socialt udsatte grupper.
 

Energipriser stiger med jævne mellemrum, men timingen af de nuværende stigninger kommer på et uheldigt tidspunkt. For det første kommer de på ryggen af coronakrisen, hvor særligt de sydeuropæiske lande har været ramt. I forvejen er det lande, hvor flere almindelige husholdninger mener, at de ikke har råd til at varme deres huse op. For det andet kommer krisen netop som EU skal forhandle detaljerne i den europæiske Green Deal ”Fitfor55”, og krisen kan derfor risikere at sende disse forhandlinger (og dermed den grønne omstilling) på slingrekurs.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.