Analyse

Danske virksomheder bør forberede sig på Brexit

Nigel Farage og Juncker i samtale om Brexit og UK

Resume Danske virksomheder, der nyder godt af eksport til Storbritannien, gør klogt i at tage bestik af risikoen ved, at briterne trækker sig ud af EU. Brexit kan udløse en kædereaktion, som vi ikke bryder os om.

Denne analyse blev bragt i Børsen 30. marts 2016.

Danske virksomhedsledere og politikere har svært ved at tro, at Storbritannien måske ender med at forlade EU. Der er dog alvorlig risiko for, at et flertal af briterne siger farvel ved EU-folkeafstemningen den 23. juni.

Premierminister David Cameron har gamblet på, at flertallet ønsker at blive i fællesskabet, men flere meningsmålinger har vist, at det kan ende med Brexit.

Danske eksportvirksomheder bør allerede nu forberede sig på et scenarie, hvor Brexit udløser økonomisk uro eller ligefrem skaber et chok for den europæiske økonomi. Man må håbe, at flertallet kommer til fornuft inden juni, men EU-landenes problemer med at få bugt med flygtningekrisen vil unionsmodstanderne udnytte.

Man bør ikke undervurdere den suverænitetsbaserede euroskepsis, og flere UK-ministre har siden Thatcher-årene påstået, at EU er en del af problemet frem for en del af løsningen. Flere medier har kørt dogmatisk EU-bashing, der er direkte negativ, og relativt set små tampax-sager pustes op til megahistorier om en såret national suverænitet, der er ved at forbløde.

Det er paradoksalt, for liberaliseringerne på EU´s indre marked har givet Storbritannien store velstandsgevinster – præcis som det også er tilfældet for Danmark. Over halvdelen af den britiske eksport går til EU´s indre marked.

Sidste år eksporterede britisk bilindustri 600.000 biler til EU-markedet, og den understøtter op imod 300.000 britiske job hos underleverandører. Og over halvdelen af de direkte udenlandske investeringer i UK er fra andre EU-lande.
 
Flere økonomiske beregninger viser, at det bliver et kostbart eventyr for briterne at vælge Brexit-døren. I første omgang vil der opstå enorm usikkerhed, mens man de første to år forhandler exit-aftalen med EU.

Hvilke nye økonomiske og politiske spilleregler vil gælde for virksomhederne i Brexit-land? Det er usikkert, om Storbritannien kan få nye frihandelsaftaler, der erstatter de 125 bilaterale og multilaterale handelsaftaler, som EU har indgået eller forhandlet på vegne af alle medlemslande.

Erfaringen tilsiger, at det tager 5-7 år at indgå nye handelsaftaler. Fordelen ved EU-medlemsskabet har været fri adgang til det indre marked, og briterne har vundet suverænitet ved at lade EU være spydspids i de multilaterale forhandlinger.

Leave-politikere som London-borgmesteren Boris Johnson og justitsminister Michael Gove drømmer søde drømme om, at briterne vil opnå bedre vilkår for sig selv. Men store kapitalfonde som Blackrock ser flere risici med lavere vækst, mere arbejdsløshed, inflation og handelsforhandlingerne kan trække ud i flere år.

Fornylig udsendte den britiske erhvervsorganisation CBI et studie foretaget af PwC, der viser, at det frem mod 2020 kan koste Storbritannien op imod 100 mia. pund eller ca. 5 pct. af BNP. Selv i et scenarie, hvor UK relativt hurtigt får en EFTA-lignende frihandelsaftale med EU, tegner det til 2-3 procentpoint højere arbejdsløshed og 3 pct. lavere BNP frem mod 2020. Der er store usikkerheder i alle regnestykker, men hovedtendensen er, at der venter en betydelig økonomisk regning.

Danske virksomheder, der nyder godt af eksport til Storbritannien, gør klogt i at tage bestik af risikoen. Der kan komme flere afledte negative konsekvenser.

Den europæiske økonomi vil mærke bølgeskvulp over kanalen. Og i næste fase kan det skade det indre marked. Danmark kan miste en vigtig og liberal allieret i fremtidige EU-forhandlinger om det indre marked, og Frankrig vil i værste fald trække tyskerne i en mere protektionistisk retning.

Pilen på EU-landenes politiske barometer står i forvejen på mere national grænsekontrol, og lykkes det ikke snart at få genskabt den frie bevægelighed over det indre markeds grænser, vil danske industri-, transport- og turismevirksomheder opleve højere omkostninger. Det næste er, at Brexit kan udløse en kædereaktion, som vi ikke bryder os om.

Der er behov for at få genrejst en ansvarlig EU-debat til gavn for vækst og beskæftigelse, i stedet for at lade populister og økonomiske eventyrere ødelægge de fremskridt, det har taget flere generationer at opbygge. Brexit bliver ikke et hyggeligt teselskab.

Læs mere om Brexit og Storbritanniens afstemning om EU

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.