Notat

Dansk økonomi følger eurozonen tættest

Økonomien i Danmark følger udviklingen i eurozonen

Resume De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger tættere på den økonomiske udvikling i eurozonen end i nogen ikke-euro-lande. Det viser nye beregninger af den økonomiske korrelation, som Tænketanken EUROPA har gennemført.

Den tætte sammenhæng mellem Danmark og eurozonen skyldes dels fastkurspolitikken, dels at dansk økonomi er vældig eksponeret mod EU. Over 70 pct. af den samlede danske vareeksport går til EU og EU-lande gennemfører flere direkte investeringer i Danmark. Dertil kommer, at den finansielle sektor i Danmark er stærkt eksponeret mod EU-lande.

Vækst i dansk eksport er godt, uanset hvortil varerne afsættes. Et opsving i EU har dog den fordel, at et bredt udsnit af danske virksomheder har særlig godt fat i det europæiske marked. Det kræver derfor større vækst på fjernmarkeder end inden for EU, at løfte dansk økonomi, hvilket er med til at øge den europæiske økonomis betydning for Danmark.

En økonomi som den britiske er blevet mere perifer i det europæiske samarbejde og dermed mindre vigtig for Danmark. Mens det var vigtigt for Danmark at følge briterne ind i det europæiske samarbejde i 1972, er der ikke noget, der tyder på, at det skulle være lykken for Danmark at følge med ud igen, hvis det kommer så vidt for Storbritannien.

Hovedkonklusioner
  • Dansk økonomi følger udviklingen i eurozonen i mod-og medgang. Korrelationen mellem Danmark og eurozonen er 86 pct., hvilket er højere end noget land uden for euroen.
  • Danmarks eksponering er stor mod Europa målt på vareeksport, tjenestebalancen, på direkte udenlandske investeringer og på den finansielle eksponering.
  • Den samlede eksponering mod EU undervurderes ofte, fordi man negligerer de såkaldte andenordenseffekter.
  • Til gengæld overvurderes vareeksporten uden for EU ofte, idet denne har oplevet en relativ høj økonomisk vækst.
  • Et europæisk opsving er særligt gavnligt for dansk økonomi, fordi et bredere udsnit af danske virksomheder eksporterer til EU. 
  • Storbritanniens økonomiske betydning for dansk økonomi er mere end havleret siden indtrædelsen i det europæiske samarbejde i 1972.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.