Notat

Danmark har brug for en bankunion

Danmark bør deltage i et europæisk bankfællesskab

Resume Danmark har brug for en europæisk bankunion. Så enkelt kan konklusionen opsummeres, når man analyserer de aktuelle udfordringer på Europas finansielle landkort. Enkelte danske banker har i dag en så stor balance, at eventuelle problemer vil kunne tvinge Danmark som nationalstat i knæ, og der er stor samfundsmæssig interesse i, at der tages hånd om denne udfordring. Her vil en europæisk bankunion være afgørende for at forebygge strukturelle nedbrud i den finansielle sektor, vurderer Tænketanken EUROPA i dette notat.
 
Notatet viser, at Danmark er det land i Europa, hvor de systemiske banker er størst set i forhold til bruttonationalproduktet, og at de systemiske banker, som bl.a. Danske Bank, Nordea og Nykredit, er blevet for store til at kunne tøjles inden for rammerne af den danske nationalstat. Et tættere europæisk samarbejde vil give langt bedre mulighed for at føre et effektivt finanstilsyn og for at håndtere eventuelle fremtidige bankkriser.
 
Det er desuden værd at notere, at vi er vidner til en stigende grad af internationalisering af den finansielle sektor i Danmark. Danske banker har flere udenlandske aktiviteter, og stadig flere udenlandske banker opererer i Danmark. Nationalbanken har tidligere meldt klart ud til fordel for en bankunion, men Finansrådet og bankerne er stadig fortalere for at forholde sig afventende. Tilsvarende er der en afventende holdning i regeringen blandt de store borgerlige partier, da man gerne vil se resultatet af den europæiske stresstest af bankerne senere på efteråret. Indtil videre er SF det eneste parti, der har meldt klart ud til fordel med et ja til bankunionen.
 
Bankunionen vil dog – uanset om vi tilslutter eller ej – blive en del af den finansielle sektors hverdag. Vi bør derfor gøre op med vent-og-se-holdningen og i stedet søge indflydelse. Der er allerede nu en række stærke argumenter for, hvorfor Danmark under alle omstændigheder bør sige ja til det nye europæiske bankfællesskab i stedet for at vente på togperronen

Hovedkonklusioner
  • De største danske banker er så store og systemiske i forhold til den totale danske økonomi, at staten reelt ikke kan håndtere nedbrud ­og eventuel afvikling, hvis en ny bankkrise skulle opstå.
  • Dansk deltagelse i bankunionen vil styrke kontrollen og muligheden for at gribe ind, hvis en ny krise skulle opstå. Dels ved at tage højde for at enkelte banker er så store, at de kan bringe nationalstaters økonomi i knæ, dels ved at sikre en generel bedre finansiel stabilitet.
  • En bankunion vil mindske risikoen for en dyb og langvarig recession i EU.
  • I en tid hvor økonomierne bliver mere internationale også på det finansielle områder, vil en bankunion sikre mere lige og fair konkurrence på tværs af de enkelte lande.
  • Hvis Danmark går med i bankunionen, vil husholdningerne i bedste fald få billigere lån. I værste fald vil prisen være uændret. Der venter ikke nogen stor ekstraregning.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.