Q&A

Brexit vil ramme briternes økonomiske fundament

Resume Philipp Schröder: Det er lykkedes at afbøde de umiddelbare økonomiske konseveknser af Brexit, men det er en fejl at tro, at regningen ikke skal betales. De negative konsekvenser vil vise sig på den lange bane.

I sidste uge satte Storbritannien formelt gang i udmeldelsen af EU, da premierminister Theresa May onsdag aktiverede artikel 50. Mange økonomer har advaret briterne om de negative økonomiske konsekvenser af Brexit, men nøgletal har indtil videre vist sig mere positive end forventet. Tænketanken EUROPA spørger professor i international økonomi på Aarhus Universitet og medlem af tænketankens økonompanel, Philipp Schröder, om Brexit alligevel ikke vil have væsentlig betydning for økonomien i Storbritannien.
 
Flere advarede inden briternes afstemning om EU-medlemskabet om de økonomiske konsekvenser af at melde sig ud af EU. Tog de fejl?

Det er lige så ubegavet at afblæse de negative konsekvenser af Brexit, fordi de endnu ikke for alvor er slået igennem, som at afblæse global opvarmning, fordi det bliver vinter. Fejlen består i at blande den økonomiske udvikling på kort og lang sigt sammen. Den kortsigtede effekt, som på nogen områder kan tolkes positivt, har intet at gøre med det, man kan kalde fundamentet for den britiske økonomi.

Fundamentet handler mere end noget andet om markedsadgang, men også om f.eks. vækstmuligheder, adgang til humankapital, produktivitet og vækstbetingelser for nye virksomheder. Kort sagt tænder det for den økonomiske dynamik at gå ind i et stort, åbent marked som EU. Dynamikken slukkes derimod med Brexit. En økonomi, der melder sig ud af den globale arbejdsdeling, vil per definition tabe. Det er den hårde konklusion, hvis man ser på det som økonom.

Hvad har briterne gjort for at modstå uroen i markederne?

Theresa May har fra dag ét sendt kraftige signaler til markederne om, at hun er klar til at stimulere økonomien med betydelige skattelettelser. Det vil gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i Storbritannien, men nok ikke ligefrem lettere at øge bevillingerne til NHS (det britiske sundhedsvæsen, red.). Samtidig forventer markedet at den britiske centralbank stå klar med pengepolitiske lempelser.

Den kraftige devaluering af den britiske valuta har givet et boost til de britiske eksportvirksomheder. Det luner her og nu, men er jo samtidig et signal om, at de internationale markeder ikke har samme tiltro til britisk økonomi. Endelig må man minde om, at Storbritannien stadigvæk er medlem af EU med adgang til det indre marked. Og sådan vil det være i to år endnu – mindst.

Hvad betyder pundets fald for almindelige briter?

De er blevet fattigere i den forstand, at de skal betale mere for importerede varer. Storbritannien er dybt afhængig af import af en lang række udenlandske forbrugsvarer, og det vil kunne mærkes i de britiske husholdninger. Svækkelsen af pundet har i øvrigt også en betydelig bagside for britiske virksomheder og derved hele økonomien, da de importerer delkomponenter, som så samles i Storbritannien. Det gælder f.eks. bilindustrien. Grundlæggende er det britiske erhvervsliv fuldt integreret i de globale værdikæder, hvorfor en usikker valutakurs er en betydelig omkostning.

Hvordan vurderer du, at britisk økonomi vil udvikle sig på længere sigt?

Om det kan realiseres politisk, er nok tvivlsomt, men som økonom kan man forestille sig, at Storbritannien over 10-15 år vil udvikle sig til en mellemting mellem Cayman Island og Schweiz. Altså et slags liberalt Wild West, der formår at fastholde London som finanscentrum og tiltrække multinationale virksomheder. Det kan i princippet lade sig gøre, men under forudsætning af, at andre lande ikke prøver at gøre det samme. EU27 har ingen interesse i at lade det ske, så skulle briterne vælge den vej, vil de næppe kunne forvente nogen velvilje fra EU's side.

Et mere realistisk scenarie er, at Storbritannien går tilbage til en tilstand som i 80’erne, der fører til et fald i levestandarden, fordi briterne isolerer sig fra det indre marked, mister specialiseringsgevinster og oplever en fraflytning af international orienterede virksomheder samt den finansielle sektor. Det kan føre til gentagende devalueringer og stigende inflation, men briterne vil dog stadig nyde godt af at være tæt på et stabilt marked i EU. Her og nu har briterne haft held til at stimulere økonomien efter Brexit, og de er blevet hjulpet på vej af det lave pund, men før eller siden skal regningen betales.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag analyser, notater og invitationer før alle andre

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.