Notat

Brexit regning udskudt: May har økonomisk medvind før valg

Resume Storbritanniens premierminister Theresa May står med stærke økonomiske kort på  hånden før det kommende parlamentsvalg den 8. juni 2017. Den britiske økonomi har nemlig klaret sig bedre end forventet siden folkeafstemningen den 23. juni 2016, hvor et flertal af briterne stemte ja til Brexit. Lempelser i pengepolitikken og en mere ekspansiv finanspolitik har været med til at holde hånden under den britiske økonomi, og i 2016 var væksten 1,8 pct., nogenlunde som forventet før folkeafstemningen.
Pundets store kursfald har dog gjort Storbritannien fattigere og ventes over tid at udløse ekstraordinære prisstigninger. Disse er langsomt ved at indfinde sig, og det kan føre til en udhuling af reallønnen. Sker det, tager det noget af luften af det private forbrug, som hidtil har været den væsentligste drivkraft i væksten. De britiske private virksomheders investeringer er faldet i løbet af 2016, men de offentlige investeringer er øget. Frem mod 2020 forventer det uafhængige Office for Budget Responsibility en vækst i Storbritannien på 1,4 pct. point mindre end før afstemningen.
 
Når exit-forhandlingerne med EU er afsluttet, og Brexit for alvor materialiserer sig, kan de negative effekter - afhængig af det endelige forhandlingsresultat - blive endnu større. Frem mod 2030 forventes Brexit stadig at give tab i den økonomiske vækst i forhold til en situation uden Brexit. For Storbritannien kan tabet være på henholdsvis 1,2 pct. eller 4,2 pct. af BNP eller 0,12 til 0,4 pct. om året afhængig af, hvor tæt handelsrelationerne til EU vil være. Tabene for EU under et forventes at blive meget mindre.
 
For Danmark viser modelberegninger foreløbig beskedne tab. Danmarks eksport til Storbritannien er steget med 1 pct. i 2016 trods pundets fald, formentligt fordi danske virksomheder leverer højtspecialiserede mindre prisfølsomme produkter og tjenester, og som følge af  indgåede kontrakter før Brexit afstemningen. For danske virksomheder i fødevare-, energi- og byggesektoren med stor samhandel med Storbritannien kan de negative følger på sigt blive betydelige afhængig af de fremtidige handelsrelationer For både Storbritannien og resten af EU kan indkomstabene blive betragtelige, hvis forhandlingerne om skilsmissen og senere handelsrelationerne løber af sporet. Begge parter har en interesse i at finde gensidigt gode løsninger i de kommende forhandlinger.
 

Hovedkonklusioner
  • Premierminister Theresa May har økonomisk medvind før det kommende britiske parlamentsvalg den 8. juni, der styrker hendes muligheder for at kommet styrket ud af valget. Siden sidste års exit-folkeafstemning har briterne oplevet pæn økonomisk vækst. Takket være en lempelig penge- og finanspolitik endte væksten i 2016 på 1,8 pct. og i 2017 kan den nå 2 pct.
  • Der er dog begyndende tegn på en svagere udvikling i detailomsætningen og privatforbruget som følge af stigende priser, og det kan være et forvarsel om, at væksten er på vej til at aftage.
  • I løbet af 2016 faldt de britiske virksomheders investeringer, men de direkte udenlandske investeringer steg, bl.a. takket være pundets devaluering. Fremadrettet er der betydelig risici for briterne, og på det seneste har der været udmeldinger fra den internationale finanssektor om, at man vil placere flere nye investeringer uden for Storbritannien og flytte personale til Kontinentet.
  • Det uafhængige Office for Budget Responsibility har nedjusteret sine skøn for væksten i perioden frem til 2020 med 1,4 pct. point i forhold til før afstemningen, og frem mod 2030 er det stadig forventningen, at Brexit vil føre til markante tab for Storbritannien, mens resten af EU som gennemsnit vil blive ramt i mindre grad.
  • EU-landene rammes forskelligt af Storbritanniens afkobling fra EU. Modelberegninger viser, at lande som Irland, Belgien, Luxembourg og Holland kan opleve relativt større tab i bruttonationalproduktet (BNP) i forhold til en situation uden Brexit. Men for Danmark peger modelberegningerne på små tab, omend enkelte sektorer med stor samhandel med Storbritannien kan blive udsat for markante omvæltninger i deres eksisterende forretningsmodel.
  • Det er svært at lave sikre økonomiske prognoser for den britiske økonomi, da udfaldet af exit-forhandlingerne får meget  store konsekvenser om de økonomisk-politiske rammevilkår. Hvis f.eks. forhandlingerne kører af sporet, og opstår der en handels- og skattely krig mellem Storbritannien og resten af EU, kan tabene i BNP på begge sider af Kanalen blive betragtelige.
Theresa May UK Parliament

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.