Notat

Brexit koster på begge sider af kanalen

Brexit er dyrt Bores Johnson

Resume En skilsmisse mellem Storbritannien og EU efter den britiske afstemning den 23. juni risikerer at føre til økonomiske tab på begge sider af kanalen. Økonomisk er der derfor stor interesse i at undgå et Brexit – og hvis Brexit indtræder, at undgå at skabe handelshindringer for hinanden.
 
En række beregninger viser et tab i BNP pr. britisk indbygger i 2030 på omkring 6 pct. og på baggrund af en analyse fra Bertelsmann Stiftung kan skønnes et tab på omkring 2 pct. for resten af EU i forhold til en situation uden Brexit. Beregningerne bygger på forskellige scenarier om fremtidige handelsrelationer mellem Storbritannien og resten af EU. Disse scenarier er naturligvis behæftet med stor usikkerhed. Alligevel må det fastslås, at Brexit sandsynligvis vil medføre forholdsvis store tab for britisk økonomi i forhold til en situation uden en skilsmisse.
 
De relativt store tab for især britisk økonomi skal ses i lyset af, at reduceret handel mellem de to parter også mindsker konkurrencen og produktiviteten. Dertil kommer, at processen risikerer at blive langvarig og konfliktfyldt, hvilket vil øge usikkerheden hos virksomheder og investorer. Briterne skal ikke bare forhandle med EU, men også med lande uden for EU, som enten har eller er i gang med at forhandle aftaler med EU. På kort sigt er der risiko for tab i britisk BNP på op til 1 pct. per år i forhold til en situation uden Brexit.
 
For Danmark kan tabet i 2030 blive omkring 2 pct. af BNP. Danmark kan også blive ramt af en kortvarig recession i 201/17.  Hertil kommer en merudgift til EU's budget på 1,7 mia. kr. som kompensation for det britiske nettobidrag.

(Denne version er opdateret 23. maj. Første version offentliggjort 10. marts.)

Hovedkonklusioner
  • Brexit risikerer at føre til økonomiske tab for både Storbritannien og resten af EU. Beregninger over de økonomiske tab bygger på relativt usikre forudsætninger især om de fremtidige handelsrelationer.
  • Flere økonomiske beregninger anslår tabet som følge af reduceret samhandel for Storbritannien til mellem 0,6 og 3 pct. af BNP pr. indbygger i 2030 og de videre økonomiske tab i den forudsete vækst til 2030 på omkring 6 pct. af BNP per indb. For resten af EU kan tabet blive på mellem 0,1 og 0,4 pct. af BNP pr. indbygger i 2030 og op til 2 pct inklusiv effekten på produktivitet og innovation.
  • De anslåede økonomiske tab kan herved blive betragtelige set i sammenhæng med de historiske stigninger i BNP pr. indbygger for Storbritannien, mens de for resten af EU vil være mindre.
  • Tabene ved Brexit stiger jo flere handelshindringer parterne skaber for hinanden og jo større usikkerhed, der opstår om resultatet blandt virksomheder og investorer.
  • På kort sigt forudser en række analyser mellem ½ til 1 pct. årlig reduktion af BNP i forhold til en situation uden Brexit på grund af usikkerhedsfaktorer, herunder at væksten i enkelte kvartaler går i minus.
  • Den britiske økonomi har nydt godt af medlemskabet af EU og er stærkt økonomisk integreret i resten af EU. Desuden står Storbritannien ved et Brexit over for at skulle etablere omkring 125 nye handelsmæssige relationer. Foruden en aftale med EU, gælder det f.eks. USA, Japan og Kina. Det er en enorm opgave og kan føre til lang tids usikkerhed om britisk økonomi.
  • Danmark kan tabe mellem 0,5 pct. og 2 pct. af BNP pr. indbygger, hvis briterne forlader EU. Til dette tab skal lægges merudgifter på 1,7 mia. kroner til EU's budget, da Storbritannien ikke længere vil bidrage til dette.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.