Notat

Bankunionen er kommet godt fra start

Formand for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi. Foto: Kommissionen.

Resume Den europæiske bankunions første 18 måneder giver anledning til forsigtig optimisme, og tilsynet med de største banker i euroområdet, SSM, vurderes at være kommet godt fra start.
 
Men udfordringerne for bankunionen er stadig store. Dels er den endnu ikke færdigudviklet, dels er der problemer med dårlige lån hos banker i en række lande. Hertil kommer, at banksektoren vurderes at være for stor og for ineffektiv, hvilket øger kravene til både den finansielle sektor og tilsynsmyndighederne.
 
Det europæiske banktilsyn er stadig under udvikling, og dets troværdighed vil blive afprøvet – ikke kun i de tilbagevendende stresstest af udvalgte banker, men også i håndteringen af banker, der måtte komme i vanskeligheder. Især udviklingen i Deutsche Bank og i nogle af de italienske banker rummer en systemrisiko, som kan blive en afgørende prøvesten for holdbarheden i bankunionen.
 
Selvom banktilsynet nu er blevet europæiseret for de største banker, kan en beslutning om bankredning i sidste ende stadig medføre udgifter for de nationale statskasser. Og der ser endnu ikke ud til at være politisk vilje til at gå videre med de næste skridt i gennemførelsen af bankunionen.

Hovedkonklusioner
  • Bankunionen er kommet godt fra start. ECB’s tilsynsmyndighed og de nationale myndigheder har gennemført en relativ smertefri overgang fra det gamle til det nye regime.
  • Det nye europæiske tilsyn er mere indgribende end de fleste nationale tilsyn, som det har afløst. Der er udviklet en fælles, standardiseret analysemetode, der muliggør sammenligninger af bankernes modstandskraft ved en økonomisk nedtur.
  • Den fælles tilsynsmekanisme omfatter kun de 129 største banker, mens de øvrige bliver tilset af nationale eller regionale myndigheder (om end ECB overvåger de nationale myndigheders tilsyn).
  • Den Fælles Afviklingsfond, der finansieres af bidrag fra bankerne, kommer til at råde over midler for ca. 55 milliarder euro. Det er et meget lille beløb og vil ikke være tilstrækkeligt, hvis store banker kommer under afvikling samtidigt.
  • Selv om et økonomisk opsving vil hjælpe, er en betydelig del af de europæiske banker fortsat for svage og ude af stand til at skabe tilstrækkelige overskud.
  • Det bliver afgørende for bankerne at få afviklet byrden af dårlige udlån (non-performing loans) hurtigere end tilfældet har været indtil nu. Ikke mindst i Italien er der behov for forbedringer.
<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.