Kommentar

Atomkraft og naturgas ødelægger ikke nødvendigvis eksporteventyr

Dette indlæg blev bragt i Børsen d. 6. januar 2022

EU-Kommissionen sendte lige før nytår et forslag i høring, som handler om, hvad der i EU kan klassificeres som grønne investeringer.

Forslaget kaldes i EU-lingo for taksonomien og har selvsagt stor betydning for, hvilke grønne investeringer der vil blive foretaget fremover. Kommissionen har kontroversielt foreslået, at investeringer i naturgas og atomkraft kan betragtes som grønne i en overgangsperiode og under visse betingelser.

Beslutningen kan virke besynderlig, men der er dog et rationale. Mange EU-lande er dybt afhængige af atomkraft og naturgas i deres energiforsyning, og den franske EU-kommissær Breton har været ude at påpege, at EU ikke kommer igennem med den grønne omstilling uden atomkraft.

Set med danske øjne er det dog ærgerligt, at de penge, som var afsat til vind og sol, nu skal konkurrere med investeringer i atomkraft og gas. Dertil har energiinvesteringer en lang tidshorisont, og pengene bliver derved bundet i lang tid.

Et midlertidigt ja kan meget nemt vise sig at vare meget længe. Det er dog for tidligt at lægge det grønne danske eksporteventyr i graven.

For det første er vind osv. billigere end gas og atomkraft. For det andet tager a-kraftværker lang tid at bygge. F. eks. skulle det finske akraftværk Olkiluoto-3 have stået færdig i 2009, men forventes først færdig næste år - og har derved været 17 år undervejs. Skal EU lykkes med den grønne omstilling, er der behov for hurtigere løsninger.

For det tredje er der kun tale om en midlertidig klassificering, noget, der sjældent ringer godt i investorers ører, og det vil derfor i sig selv afskrække nogle af disse.

Den grønne danske eksport har en stærk businesscase sammenlignet med gas og atomkraft. Så selvom vind m. m. har fået en konkurrent mere, så er det ikke sådan, at kampen er tabt. Skal den grønne omstilling lykkes, så kræver det, at klaveret spiller på alle tangenter, og intet land kan derfor satse på kun én energiform. Så selvom det alt andet lige er blevet sværere for Danmarks grønne eksport, behøver det ikke nødvendigvis ødelægge et grønt dansk eksporteventyr.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.