Notat

EU's åbenhedsregister: På rette vej, men ikke i mål

Transparecy Register EU lobbyisme

Resume Med Kommissionens forslag om endnu en revidering af åbenhedsregistret er der endnu engang kommet fokus på gennemsigtighed og åbenhed om europæiske politikere og embedsmænds møder med interesseorganisationer og lobbyister.

Forslaget baserer sig på en ny inter-instutionel aftale mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet og vil ændre det nuværende, frivillige system til obligatorisk registrering af interesseorganisationer og lobbyister. Hertil kommer en styrkelse af det etiske adfærdkodeks.

I dette notat, som er skrevet for European Policy Center (EPC) af seniorforsker Maja Kluger Dionigi og seniorrådgiver Hans Martens, evalueres Kommissionens forslag.

De argumenterer for, at forslaget er et skridt på vejen, men yderligere tiltag må lanceres, hvis EU skal blive endnu mere transparent. Samtidig er lovgivning for lobbyister kun den ene side af sagen mht. at skabe transparente beslutningsprocesser. Der bør ligeledes strammes op på lovgivningen for beslutningstagerne, hvis interessekonflikter skal undgåes.

Tænketanken EUROPA indtager ikke holdninger som organisation. Denne tekst repræsenterer alene – som alle udgivelser fra Tænketanken EUROPA – forfatterens/forfatternes betragtninger.

<
RELATERET INDHOLD
>

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.