Nadja Schou Lauridsen

Tænketanken EUROPA
Amagertorv 29A 4. sal
1160 København K

Indgang fra Klostergaarden
+45 33 13 07 30

Nadja Schou Lauridsen

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.

Analyser og publikationer

Analyse — 13. december - 2017
Jean-Claude Juncker lovede ved Kommissionens tiltrædelse et mere fokuseret EU. Vores foreløbige opgørelse viser, at han er på vej til at indfri sit løfte. Denne analyse blev bragt i Jyllands-Posten...
Notat — 01. december - 2017
Juncker-Kommissionen har i første halvdel af sin periode fremlagt halvt så meget ny lovgivning, som Barroso-kommissionerne gjorde i tilsvarende perioder.  Dermed ser det ud til, at kommissionsformand...
Notat — 01. november - 2017
Når der om få uger afholdes kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark, har 179.989 EU-borgere stemmeret. Det svarer til 4 pct. af samtlige stemmeberettigede, og andelen stiger år for år. EU-borgeres ret...
Notat — 12. oktober - 2017
Den 13. oktober er der første debat i Rådet om Kommissionens forslag til revision af Schengen-reglerne. Vedtages forslaget, vil det blive lettere for medlemslandene at opretholde midlertidig...
Notat — 26. september - 2017
Den 27. september ventes Kommissionen at foreslå en ændring af Schengen-reglerne, der gør det muligt for Danmark og andre medlemslande at begrunde national grænsekontrol i en længere periode end i...