Karsten Tingleff Vestergaard

Tænketanken EUROPA
Amagertorv 29A 4. sal
1160 København K

Indgang fra Klostergaarden
+45 33 13 07 30

Karsten Tingleff Vestergaard

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.

Analyser og publikationer

Notat — 14. marts - 2018
I 21 ud af EU’s 28 medlemslande har befolkningerne højere tillid til EU end til deres nationale parlament. Der ses desuden en klar tendens til, at høj tillid til det nationale parlament går hånd i...
Analyse — 06. november - 2017
Kun de mest højreorienterede borgere er blevet mere skeptiske over for EU, siden Danmark blev medlem i 1973. Især på midten, men også på den yderste venstrefløj er skepsis aftagende. Denne analyse...
Analyse — 06. november - 2017
Kun de mest højreorienterede borgere er blevet mere skeptiske over for EU, siden Danmark blev medlem i 1973. Især på midten, men også på den yderste venstrefløj er skepsis aftagende. Udviklingen...
Notat — 30. oktober - 2017
Den danske EU-skepsis er aftaget væsentligt, siden Danmark i 1973 blev medlem af EU. Mens vi 70’erne og 80’erne sammen med briterne var blandt de mest skeptiske befolkninger i EU, har skepsissen...