Jan Høst Schmidt

Tænketanken EUROPA
Nygade 4, 4. th.
1164 København K
+45 33 13 07 30

Jan Høst Schmidt

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.

Analyser og publikationer

Brief — 23. marts - 2021
EU’s genopretningsfond er tæt på at blive godkendt af medlemsstaternes parlamenter, og regeringerne er ved at færdiggøre deres genopretningsplaner. Fonden har potentiale til at blive Danmarks... EU’s...
Notat — 23. marts - 2021
RESUME: Formålet med EU’s Genopretningsfond på astronomiske 750 mia. euro er at afbøde de negative socioøkonomiske konsekvenser af Coronakrisen. Fonden består af lån på 360 mia. euro og tilskud på...
Notat — 16. februar - 2021
I foråret 2020 handlede vaccinespørgsmålet i EU både om at sikre adgangen af vacciner til Europas befolkning og få vacciner ud til verdens fattigste lande, så pandemien kunne bekæmpes bedst muligt. I...
Brief — 09. januar - 2021
Handels- og samarbejdsaftalen, der blev indgået 24. december 2020 mellem EU og Storbritannien, kan økonomisk sammenlignes med de frihandelsaftaler, som EU har indgået med tredjelande. Eksisterende...
Brief — 17. december - 2020
Spørgsmålet om overholdelse af retsstatsprincipperne i EU’s medlemslande har længe været et omdiskuteret og højpolitisk emne. Historier som domstolsreformen i Polen, der stiller spørgsmålstegn ved...