I medierne

Tænketanken EUROPA
Amagertorv 29A 4. sal
1160 København K

Indgang fra Klostergaarden
+45 33 13 07 30
31. januar - 2018

Knap seks år efter at EU's højtprofilerede borgerinitiativ blev igangsat, er et initiativ blevet til et konkret lovforslag. En gennemgang fra Tænketanken EUROPA viser, at blot fire ud af i alt 66 fremsatte borgerinitiativer har opnået nok støtte til at blive behandlet i EU-Kommissionen. Af de fire succesfulde initiativer er ét blevet fremsat som lovforslag.  

30. januar - 2018

Bestyrelsesformand i Tænketanken EUROPA, Poul Skytte Christoffersen, mener, at EU bør stå sammen i håndteringen af de globale udfordringer som Europa står overfor. Derudover bør EU gå foran i det multinationale samarbejde om klima og fortsat frihandel på verdensplan.

29. januar - 2018

Poul Skytte Christoffersen, bestyrelsesformand i Tænketanken EUROPA, vurderer det mest sandsynligt, at EU ender med at indgå en hård og ret minimal handelsaftale med briterne. Argumentet er, at de 27 EU-lande har kort tid til at blive enige internt og til at ratificere aftalen.

26. januar - 2018

På Tænketanken EUROPAs årlige konference om EU’s fremtid, problematiserede den nuværende forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, de EU-forbehold, som Danmark har haft siden folkeafstemningen om Edinburg-aftalen i 1993. 

23. januar - 2018

Snart går danske politifolk som de eneste i EU på patrulje uden app-adgang til Europols databaser. Danske politis ringere status i Europol er langtfra den eneste konsekvens af retsforbeholdet, vurderer Catharina Sørensen, forskningschef ved Tænketanken EUROPA.

17. januar - 2018

Brexit er med til at skabe et hul i EU's finanser, som betyder, at der ikke er råd til at opfylde borgernes ønsker til, hvordan EU skal prioritere. Derfor skal vi tænke nyt i forbindelse med fastlæggelsen af EU’s budget for 2021 og frem, mener Jan Høst Schmidt, seniorrådgiver i Tænketanken EUROPA. 

05. januar - 2018

Retsforbeholdet kan afskære Danmark fra EU's hjælp med at inddrive milliarder af kroner stjålet fra statskassen gennem skattesvindel. Det vurderer Catharina Sørensen, forskningschef ved Tænketanken EUROPA.

26. december - 2017

Bjarke Møller, direktør i Tænketanken EUROPA, foreslår, at man indfører en fælles EU-forsikringsordning, hvor alle skatteydere i EU-27-landene årligt indbetaler et beløb, der øremærkes til at få styr på EU’s ydre grænser. Forsikringsordningen skal skabe større sikkerhed og sikre opbakning fra såvel EU-kritiske medlemmer i øst som fra EU’s kernelande og frontlinjestaterne ved Middelhavet.

16. december - 2017

Normalt betegner Dansk Folkeparti sig selv som EU-skeptisk, men ser man på, hvordan partiet stemmer i EU-spørgsmål, virker det slet ikke så skeptisk. En analyse foretaget af Tænketanken EUROPA viser nemlig, at Dansk Folkeparti har stemt ja til samtlige EU-love under den nuværende regering. 

11. december - 2017

Juncker-kommissionen foreslår markant mindre ny lovgivning end tidligere. Det viser en kvantitativ opgørelse foretaget af Tænketanken EUROPA. Andelen af nye forslag er endda halveret under Juncker, hvis man sammenligner med niveauet i de foregående kommissioner under Barroso.

11. december - 2017

Siden 2014 er 75 pct. af al ny EU-lovgivning klappet af og vedtaget allerede ved førstebehandlingen. Det sker takket være de såkaldte "triologer". Selvom triolog-metoden er effektiv, vurderer Tænketanken EUROPA også, at metoden kan få negative konsekvenser for EU-demokratiet.

30. november - 2017

Tænketanken EUROPA konkluderer i en undersøgelse, at den nuværende EU-Kommission under Jean-Claude Juncker har fremsat mindre end halvt så meget lovgivning som forgængeren José Manuel Barroso. Tænketanken har foretaget en gennemgang af mere end 2.000 lovforslag fra 2004-2017​, der viser, at EU-kommissionen fremsætter væsentlig færre nye lovforslag i dag, end den gjorde i 2004.

28. november - 2017

Catharina Sørensen, forskningschef i Tænketanken EUROPA, kommer med to bud på, hvordan Den Fleksible Union kan påvirke Danmarks rolle i EU fremadrettet. En af Catharinas pointer er, at det er svært for Danmark at være fleksibel med så ufleksible EU-forbehold. Hun opfordrer derfor de danske politikere til at løfte debatten om Danmark i fremtidens Europa. 

24. november - 2017

Flere årsager ligger til grund for udviklingen af den hårde britiske EU-skepsis. Ifølge Jasmia Maria Wredstrøm, projektmedarbejder ved Tænketanken EUROPA, har Storbritanniens historie, landets selvforståelse og politiske kultur været af central betydning. Den britiske skepsis har også ændret sig med tiden, og siden briternes indmeldelse i 1973 er nye skepsistyper blevet introduceret. 

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.