EUROPA Akademiet

Tænketanken EUROPA
Nygade 4, 4. th.
1164 København K
+45 33 13 07 30

EUROPA AKADEMIET ER ÅBENT FOR ANSØGNINGER TIL FORÅRET 2019

Deadline for ansøgninger: 3. december 2018 kl. 12.00.

EUROPA AKADMIET
Tænketanken EUROPA giver i samarbejde med Europa-Kommissioenens repræsentation i Danmark studerende på videregående uddannelser en unik mulighed for at skabe et professionelt netværk, blive klogere på EU og Europa, få gennemslagskraft i medierne – og for at møde andre dygtige studerende.

Vil du også med på Europa Akademiet? Vi tilbyder en række seminarer om EU og Danmarks rolle i det europæiske fællesskab, hvor du får indsigt i aktuelle EU-dagsordener, begivenheder og politik. I forløbet får du også vejledning i at skrive indlæg til en avis.

STUDIETUR TIL BRUXELLES
Næste årgang af Europa Akademiet strækker sig fra start februar til slut maj 2019 og omfatter otte undervisningssessioner – heraf én weekend og en betalt to-dages studietur til Bruxelles.

Tænketanken EUROPA dækker øvrige rejseomkostninger for studerende på Fyn og i Jylland i et omfang, der svarer til billigste rejsemulighed med tog eller bus.

HVEM MØDER DU?
Undervisningen varetages af tænketankens og Kommissionens analytikere og eksperter med inddragelse af eksterne oplægsholdere undervejs.

På Europa Akademiet har vi bl.a. haft besøg af MF Jakob Ellemann (V), MF Christina Egelund (LA), MEP Morten Helveg Petersen (R), EU-chef i Dansk Erhverv, Kasper Ernest, europaredaktør på Mandag Morgen, Claus Kragh, professor Marlene Wind, underdirektør i DA, Erik Simonsen, politisk konsulent i 3F, Lars Lyngse, direktør i lobbyvirksomheden Konsentio, Sinne Backs Conan og kontorchef i Kommissionens Generaldirektorat for konkurrence, Henrik Mørch.

Under studieturen i efteråret 2018 besøgte Akademiet Europa-Parlamentet og Kommissionen og mødte en række personer i og omkring EU's institutioner.

DET FORVENTER VI
Vi ønsker at sammensætte en stærk årgang af studerende med forskellige baggrunde og ser gerne ansøgninger fra humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige studerende. Det er et adgangskrav, at du er studerende på en videregående uddannselse.

For at gennemføre Europa Akademiet er det obligatorisk at:

  • Deltage i 80 pct. af sessionerne
  • Deltage i gruppearbejdet mellem sessionerne (omfanget er begrænset)
  • Forberede sig til de enkelte sessioner
  • Udarbejde og indsende et indlæg til en avis eller et medie

Vi kan desuden bede dig om at hjælpe med at arrangere debatter eller lignende på din uddannelsesinstitution.

Alle, der gennemfører Europa Akademiet, modtager et bevis på deres indsats og bliver en del af Europa Akademiets alumni-netværk.

SÅDAN ANSØGER DU
Send en mail til akademi@thinkeuropa.dk med et cv, karakterudskrift, motiveret ansøgning (max. 1 side), samt andre relevante bilag.

Husk i selve mailen at oplyse følgende:

  • Navn
  • Adresse og by (for foråret 2019) 
  • Telefonnummer
  • Studiested
  • Studieretning
  • Semester (som du er på i foråret 2019) 

SPØRGESMÅL & SVAR

Hvordan bliver jeg en af de udvalgte studerende?
Send en motiveret ansøgning (max én side). Fortæl hvorfor du ønsker at blive optaget og vedlæg cv, karakterer og evt. andre relevante papirer. Vi vurderer alle ansøgere ud fra det indsendte materiale og vælger på den baggrund max. 30 deltagere til foråret 2019.

Hvornår er der ansøgningsfrist?
Ansøgningsfristen er mandag d. 3. december kl. 12.00. (Vi giver besked om optagelse senest d. 14. december.) Ansøgning samt relevante bilag sendes til Tænketanken EUROPA på akademi@thinkeuropa.dk.

Hvad koster det at deltage?
Europa Akademiet er gratis, men vi forventer et højt engagement, herunder ved seminarer og udarbejdelse af oplæg, indlæg i aviser m.m.

Kan jeg få ECTS-point for min deltagelse?
Nej, Europa Akademiet vil sandsynligvis ikke kunne godskrives på din uddannelse, men det er op til din uddannelse – ikke os. Til gengæld får du et bevis på, at du har gennemført Europa Akademiet, som du kan bruge ved jobansøgninger og lignende.
 
Hvor stor er arbejdsbyrden?
Forløbet omfatter seks sessioner på hverdage fra kl. 15.15-19.00, én weekend samt en (gratis) studietur til Bruxelles med én overnatning. Der vil være læsestof til de enkelte sessioner, og der vil lejlighedsvis være gruppearbejde mellem sessionerne. F.eks. kan du blive bedt om forberede et oplæg eller udarbejde et avisindlæg.
 
Hvor foregår det?
Sessionerne foregår hos Tænketanken EUROPA og Europa-Kommissionens repræstentation i Danmark.
 
Hvor kan jeg finde datoerne for næste semesters sessioner? 
Vi fastlægger først programmet med de specifikke datoer i december/januar.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har flere spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte os på akademi@thinkeuropa.dk eller telefon 33 13 07 30. Du kan også finde både Tænketanken EUROPA og Europa-Kommissionen i Danmark på Facebook og Twitter.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og få analyser, notater og invitationer til events før alle andre.